ZŠ Pernerova – Míčové hry / mladší (6 - 9 let)

Kroužek s vyzvedáváním z družiny je pro děti, které jsou v budově školy Pernerova, ostatní děti musí na kroužek přicházet samy. Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti školního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.

Cena a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje: garantujeme 15 lekcí na pololetí.
ÚT 16:00–17:00
Přihlásit se
JIŽ OBSAZENO

Místo konání

ZŠ Pernerova, Praha 8
 

Další informace

Zahájení: 27.9.2022
Ukončení: 13.6.2023

Kontakt


Josef Souček, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 817

Mohlo by vás zajímat