ZŠ LN – Keramika IV / 1.–3. tř. (6 - 9 let)

Na tento kurz si lektorka vyzvedává děti jen z družin, které jsou přímo v budově na Lyčkově náměstí. Ostatní děti musí na kroužek dorazit samy.
Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Cena a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
Cena zahrnuje: garantujeme 15 lekcí za pololetí.
ČT 14:00–15:30
JIŽ OBSAZENO

Místo konání

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
 

Další informace

Zahájení: 22.9.2022
Ukončení: 15.6.2023

Kontakt


Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Mohlo by vás zajímat