DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

ADHD v předškolním a školním věku

Vzdělávací cíl: Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Obsah: Porozumění situaci dítěte s ADHD, shrnutí základních pojmů, klasifikační systémy, projevy, příčiny. Současné trendy v přístupu k problematice ADHD – 2 hodiny. Specifikace typických projevů ADHD v chování dítěte – možnosti řešení problémových situací (praktické ukázky, kazuistické rozbory, modelové situace, nácvik efektivní komunikace s dětmi, jednoduché relaxační techniky, spolupráce s rodiči dětí s ADHD, soužití s vrstevníky, korekce projevů ADHD včetně nácviku sebekontroly, inkluze v běžném kolektivu, ŠVP a IVýchP) – 4 hodiny
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé
Lektor: Mgr. Jaroslava  Budíková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 9400 Kč / školní kolektiv; 650 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:

 • Kůň (Equus caballus)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápisy do kroužků Klubu Klamovka na školní rok 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak si zasadit bazalku?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Soutěž "Cesta kolem světa za 7 dní"

  VÍCE INFORMACÍ
 • (Nejen) velikonoční vajíčkový kvíz

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.