DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

ADHD v předškolním a školním věku

Vzdělávací cíl: Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Obsah: Porozumění situaci dítěte s ADHD, shrnutí základních pojmů, klasifikační systémy, projevy, příčiny. Současné trendy v přístupu k problematice ADHD – 2 hodiny. Specifikace typických projevů ADHD v chování dítěte – možnosti řešení problémových situací (praktické ukázky, kazuistické rozbory, modelové situace, nácvik efektivní komunikace s dětmi, jednoduché relaxační techniky, spolupráce s rodiči dětí s ADHD, soužití s vrstevníky, korekce projevů ADHD včetně nácviku sebekontroly, inkluze v běžném kolektivu, ŠVP a IVýchP) – 4 hodiny
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé
Lektor: Mgr. Jaroslava  Budíková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 9400 Kč / školní kolektiv; 650 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • V případě nekonání tábora vám vrátíme zaplacenou částku za tábor do poslední koruny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na tábory

  VÍCE INFORMACÍ