DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Dětská atletika

Vzdělávací cíl: Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Obsah:
I:
Školení je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří působí u dětí ve věku 11–13 let. Trénink malých atletů již obsahuje nácvik atletických dovedností. Vedoucí atletické lekce by tedy měli zvládnout metodickou řadu nácviku základních atletických disciplín – běhu hladkého včetně nízkého startu, skoku do dálky a hodu míčkem. Základy těchto disciplín budou na kurzu probírány. S dalšími disciplínami (překážkový a štafetový běh, skok vysoký aj.) budou účastníci seznámeni herní formou. V rámci kurzu se zaměříme na rozvoj základní techniky a odstranění nejdůležitějších chyb v provedení.
Jelikož hodinová dotace je malá a v jejím rozsahu není možné probrat podrobně techniku atletických disciplín, celý kurz bude hlavně o hravé formě a využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky… (předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu, samozřejmě v rozsahu jejich možností).

II (NOVINKA):
Kurz bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku bude zopakována metodická řada základních atletických disciplín a probrány opravy v provedení. Druhý blok bude hlavně o hravé formě a o využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky
Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách) / 8 hodin (2x2 bloky po 90 minutách)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé ZŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Žaneta Václavková
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 480 Kč / osoba / 4 hodiny; 700 Kč / osoba / 8 hodin 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zpřístupnění interiéru Chrámku noci – Nebíčka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Rekreační běhání – omezení

  VÍCE INFORMACÍ