DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Dětská atletikaVzdělávací cíl: Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Obsah:
I:
Školení je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří působí u dětí ve věku 11–13 let. Trénink malých atletů již obsahuje nácvik atletických dovedností. Vedoucí atletické lekce by tedy měli zvládnout metodickou řadu nácviku základních atletických disciplín – běhu hladkého včetně nízkého startu, skoku do dálky a hodu míčkem. Základy těchto disciplín budou na kurzu probírány. S dalšími disciplínami (překážkový a štafetový běh, skok vysoký aj.) budou účastníci seznámeni herní formou. V rámci kurzu se zaměříme na rozvoj základní techniky a odstranění nejdůležitějších chyb v provedení.
Jelikož hodinová dotace je malá a v jejím rozsahu není možné probrat podrobně techniku atletických disciplín, celý kurz bude hlavně o hravé formě a využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky… (předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu, samozřejmě v rozsahu jejich možností).

II (NOVINKA):
Kurz bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku bude zopakována metodická řada základních atletických disciplín a probrány opravy v provedení. Druhý blok bude hlavně o hravé formě a o využití atletických disciplín při rozcvičení, ve hře, v hlavní části vyučovací nebo tréninkové jednotky
Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách) / 8 hodin (2x2 bloky po 90 minutách)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé ZŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Žaneta Václavková
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 480 Kč / osoba / 4 hodiny; 700 Kč / osoba / 8 hodin 

Podobné články

Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.