DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžováníVzdělávací cíl: Připomenout účastníkům požadavky na instruktora školního lyžování.
Obnovit dříve získané znalosti a dovednosti.
Seznámit se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí vzniklých v průběhu posledních pěti let.
Obsah:
Teoretická výuka (13 hodin):           
Novinky v metodických postupech a členění výuky, teorie techniky a metodiky sjíždění, zatáčení a běhu na lyžích, zopakování bezpečnostních zásad a legislativy kurzů, příprava a organizace školního lyžařského výcviku, výstroj, výzbroj, mazání – technologie a další
Praktická výuka (21 hodin):
Zopakování základní sjezdové průpravy, zopakování specializované lyžařské průpravy pro různé druhy oblouků, upozornění na novinky, procvičování techniky a metodiky základního snožného a paralelního oblouku, carvingového oblouku, klasického způsobu běhu a bruslení na lyžích a další
Hodinová dotace: 34 hodin (čtyřdenní prezenční kurz)
Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků na dva lektory nebo 10 účastníků na jednoho lektora instruktora – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, vedoucí kroužků, asistenti pedagoga, kteří jsou držiteli platného průkazu “Instruktor školního lyžování”
Lektor: Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Jan Beneš
Místo: Janské Lázně (Stubaiergletscher). Alternativa rakouského ledovce bude realizována v případě zájmu klientů a jejich ochoty hradit zvýšené náklady. Efektivita takového kurzu je nesporně několikanásobně vyšší vzhledem k vynikajícím terénním a sněhovým podmínkám kurzu. 
Cena: 2700 Kč/osoba (v ceně není zahrnuta doprava a jízdné na vlecích)

Podobné články

Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.