DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Florbal ve školních podmínkáchVzdělávací cíl: Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Obsah:
I:
Teoretická část:
Nejčastěji porušovaná pravidla a jejich dodržování
Grafické značení jako pomocník pro efektivní využití času hodiny
Vysvětlení základních HČJ (dribling, vedení míčku, přihrávka a zpracování, střelba)
Sportovní návyky ve florbalu (odehraju / hraju dál, útočím / bráním)
Motivace (učitel v brance)

Praktická část:
Ukázky vysvětlených základních HČJ
Průpravná cvičení
Modifikované hry

II (NOVINKA):
Teoretická část (2 hodiny):
Zásady bezpečnosti, znalost rizik, prevence úrazů, první pomoc
Florbalové vybavení
Základní pravidla + ukázka signalizace rozhodčích
Rozdělení vyučovací jednotky
Využité pomůcek během vyučovací jednotky
Přípravy na vyučovací jednotku
Tabulka, jako pomocník při organizaci vyučovací jednotky
Motivace studentů

Praktická část (6 hodin):
Ukázky a vysvětlených základních herních činností jednotlivce
Organizace studentů během vyučovací jednotky
Možnosti zahřátí na úvod vyučovací jednotky
Typy protažení před hlavní částí vyučovací jednotky
Průpravná cvičení
Netradiční cvičení
Kondiční cvičení
Herní kombinace, herní systémy
Modifikované hry
Florbalový brankář
Hodinová dotace: 4 hodiny (2 bloky po 90 minutách) / 8 hodin (2x180 minut)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé ZŠ/SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, pedagogové volného času, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Jakub Koráb, Mgr. Karel Vancl
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 480 Kč / osoba / 4 hodiny
          700 Kč /osoba / 8 hodin 

Podobné články

Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.