DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Inkluzivní proces I, aktuální legislativa, podpůrná opatření realizovaná ve škole – základní a rozšířený kurz

Vzdělávací cíl: Účastník se orientuje v problematice podpůrných opatření v rámci legislativy s důrazem na znalost procesů v poskytování 1. stupně podpůrných opatření. Je seznámen se strukturou a smyslem vytváření PLPP.  
Účastník má vhled do různých pojetí a souvislostí pojmu inkluze, orientuje se v pojmech k problematice poskytování podpůrných opatření, zná procesy pro poskytování podpůrných opatření v jednotlivých stupních s důrazem na poskytování podpory v 1. stupni podpory. Účastník ví, jaká je role pedagogických pracovníků při jejich poskytování a jaké jsou mechanismy spolupráce s ŠPZ v rámci návaznosti na 1. stupeň podpůrných opatření. Účastník zná strukturu PLPP, indikace pro jeho vytvoření (smysl, cíle), základní postupy pro jeho tvorbu. Je seznámen se zkušenostmi z analýz již vytvářených plánů v rámci probíhajících projektů.
Účastník umí zpracovat PLPP pro žáky s potřebou podpory v prvním stupni. Umí pracovat s různými metodami práce a hodnocení dětí. Užívá funkční postupy, které vedou k reálné podpoře žáka ve škole, umí vyhodnotit limity PLPP včetně realizace dalších kroků, která vedou k poskytování podpůrných opatření ve vyšších stupních.   Zná postupy vedení dítěte v domácím prostředí, je schopen je přiměřeně komunikovat rodičům žáka. Zpracovává PLPP tak, aby byl účinnou zpětnou vazbou o problémech dítěte a realizovaných opatření pro pracovníky ŠPZ.
Obsah: 
I: 
Pojem inkluze u nás a ve světě, příklady pojetí (motivace, obavy), legislativa vztahující se ke změnám platným od 1. 9. 2016, škola a poskytování podpůrných opatření  
II:
Struktura PLPP, práce s již vytvořenými PLPP (práce ve skupinách), vytváření vlastních PLPP (práce ve skupinách na základě přinesených kazuistik)
Hodinová dotace: 8/16 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 16–25 účastníků (pedagogové ZŠ, vychovatelé, vedoucí šk. klubů, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Barbora Neuwirthová, PhD. 
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 450 Kč / 1000 Kč / osoba 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přerušen provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Převádění dětí ze škol

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ