DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Komunikační dovednosti

Vzdělávací cíl: Uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů.
Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči.
Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe.
Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.

Obsah: 
I:
Software – jak nás rodiče naprogramovali, vlastní upgrade
Hardware – práce s tělem, aktivizace parasympatiku
Životní role – film, ve kterém hrajeme hlavní roli, konflikt z očekávání
Psychické obranné mechanismy, psychosomatika
Sebeprezentace, nácvik prezentačních dovedností
Styly řešení konfliktů, tři pilíře zvládání konfliktu, konflikt jako přirozená součást života

II (navíc):
Styly jednání
Kritika a reakce na ni, technika kladení otázek
Kooperace ve skupině, týmu, neformální skupině (prevence konfliktu)
Klíče k účinnému sdělování a předávání informací
Ovlivňování není manipulace, základní vzorec ovlivňování
Základní vyjednávací strategie (otevřené hry, zrcadlové hry) 

Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času
Lektor: Mgr. Michaela Štáfková, Mgr. Kateřina Spěváková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 5 500 Kč / školní kolektiv / 6 hodin; 11 000 Kč / školní kolektiv / 12 hodin

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Kam s dětmi o prázdninách? Na naše příměstské tábory!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Anketa Strom roku

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ