DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Komunikační dovednostiVzdělávací cíl: Uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů.
Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči.
Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe.
Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.

Obsah: 
I:
Software – jak nás rodiče naprogramovali, vlastní upgrade
Hardware – práce s tělem, aktivizace parasympatiku
Životní role – film, ve kterém hrajeme hlavní roli, konflikt z očekávání
Psychické obranné mechanismy, psychosomatika
Sebeprezentace, nácvik prezentačních dovedností
Styly řešení konfliktů, tři pilíře zvládání konfliktu, konflikt jako přirozená součást života
II (navíc):
Styly jednání
Kritika a reakce na ni, technika kladení otázek
Kooperace ve skupině, týmu, neformální skupině (prevence konfliktu)
Klíče k účinnému sdělování a předávání informací
Ovlivňování není manipulace, základní vzorec ovlivňování
Základní vyjednávací strategie (otevřené hry, zrcadlové hry) 

Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času
Lektor: Mgr. Michaela Štáfková, Mgr. Kateřina Bílková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 5 500Kč / školní kolektiv / 6 hodin; 11 000 Kč / školní kolektiv / 12 hodin

Podobné články

Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.