DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurz o hře a kreativitěVzdělávací cíl: Cílem tohoto kurzu je inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí. 
Hra je od nejútlejšího dětství nejdůležitějším zdrojem poznání a seberozvoje. Jaké jsou druhy a principy her? Jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem? Zásady vedení her, bezpečnost při hře a zásady reflexe. Vše, ale ne teoreticky! Na základě vlastního hraní si všechny tyto základní informace účastníci osvojí. Kurz je inspirací samotných her, ale také je cílem autorská metodika postupu tvorby nových her.
Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý účastník dostane po kurzu seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich popisu a pravidel.
Obsah: Základní kurz s hlavními obsahovými body:
Zásady tvorby vyváženého a pestrého programu, stanovení cílů a metodika, druhy herních aktivit, tvorba aktivit a her s konkrétním vzdělávacím cílem, zásady správné reflexe, inspirace metod a námětů, kreativita v akci, indoorové a outdoorové hry.
Hodinová dotace: 8/20 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: Mgr. Pavel Rampas
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy či dle domluvy
Cena: 900 Kč/osoba

Podobné články

Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.