DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníkyVzdělávací cíl: Doplnění znalostí a dovedností účastníků na úroveň odpovídající funkci instruktora vodní turistiky.
Obsah:
Teoretická část (19 hodin):
Obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech, první pomoc, výzbroj a výstroj.
Zásady péče o ochranu přírody, řeky, táboření, legislativa školních vodáckých akcí.
Různé typy záběru ,,háčka“ a zadáka na kánoi na klidné vodě a mírném proudu.
Různé typy záběrů na kajaku na klidné vodě a mírném proudu, seznámení s účinky a nástrahami vodního proudu, zpětných proudů, válců, přistávání a startování na všech druzích lodí v různých podmínkách, nácvik techniky jízdy na středně silném proudu a v jednodušší propusti.
Specifika pedagogiky, metodiky a didaktiky při výuce vodní turistiky
a další

Praktická část: (29 hodin):
Technika pádlování na pálavě na klidné vodě a mírném proudu.
Nácvik průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, praktický nácvik záchrany plaváčka a převrácené lodě.
Nácvik techniky jízdy na vodě WW II – na všech typech lodí
Nácvik techniky jízdy ve vodě WW III na gumových člunech a raftech
a další
Hodinová dotace: 48 hodin (šestidenní prezenční soustředění ve vhodném vodním terénu se zázemím pro teoretickou výuku).
Počet účastníků, cílová skupina: 7 účastníků na 1 instruktora, vhodnější 14 účastníků na 2 instruktory – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, asistenti pedagoga
Lektor:
Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Karel Vodička
Místo: Vltava v úseku Vyšší Brod – Č. Krumlov s výcvikem na propustech, Otava v úseku Čeňkova Pila – Annín, v případě nedostatku vody kombinace se Steyerische Salza (3 dny)
Cena: 4200 Kč / osoba 

Podobné články

Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.
Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou