DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníkyVzdělávací cíl: Doplnění znalostí a dovedností účastníků na úroveň odpovídající funkci instruktora vodní turistiky.
Obsah:
Teoretická část (19 hodin):
Obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech, první pomoc, výzbroj a výstroj.
Zásady péče o ochranu přírody, řeky, táboření, legislativa školních vodáckých akcí.
Různé typy záběru ,,háčka“ a zadáka na kánoi na klidné vodě a mírném proudu.
Různé typy záběrů na kajaku na klidné vodě a mírném proudu, seznámení s účinky a nástrahami vodního proudu, zpětných proudů, válců, přistávání a startování na všech druzích lodí v různých podmínkách, nácvik techniky jízdy na středně silném proudu a v jednodušší propusti.
Specifika pedagogiky, metodiky a didaktiky při výuce vodní turistiky
a další

Praktická část: (29 hodin):
Technika pádlování na pálavě na klidné vodě a mírném proudu.
Nácvik průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, praktický nácvik záchrany plaváčka a převrácené lodě.
Nácvik techniky jízdy na vodě WW II – na všech typech lodí
Nácvik techniky jízdy ve vodě WW III na gumových člunech a raftech
a další
Hodinová dotace: 48 hodin (šestidenní prezenční soustředění ve vhodném vodním terénu se zázemím pro teoretickou výuku).
Počet účastníků, cílová skupina: 7 účastníků na 1 instruktora, vhodnější 14 účastníků na 2 instruktory – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, asistenti pedagoga
Lektor:
Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Karel Vodička
Místo: Vltava v úseku Vyšší Brod – Č. Krumlov s výcvikem na propustech, Otava v úseku Čeňkova Pila – Annín, v případě nedostatku vody kombinace se Steyerische Salza (3 dny)
Cena: 4200 Kč / osoba 

Podobné články

Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.
Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou