DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Motivační objektivní hodnocení

Vzdělávací cíl: Prožitkový seminář především pro všechny, kteří mají ve svém popisu práce i hodnocení. Motivace, objektivní zásady hodnocení a jejich psychologické aspekty. Nácvik poskytování pozitivní a negativní zpětné vazby. Formulování a zadávání cílů. Evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní výchovné organizace. Vytvoření systémů kritérií hodnocení. Spravedlivý systém, který výrazně odstraňuje veškeré konflikty spojené s pocitem nedostatečného ohodnocení své práce, se spravedlivými odměnami, s plněním svých povinností. Stejně tak zabraňuje vlivu sympatie a antipatie na hodnocení.
Obsah:
Prožitkový kurz s hlavními obsahovými body:
1. Motivace a výkonnost – základní pojmy v obou oblastech a především jejich vzájemný vztah
2. Maslowova pyramida potřeb – teorie motivačních potřeb žáků, princip naplnění potřeb v patrech pyramidy se zaměřením na vztah potřeb uznání a seberealizace žáka
3. McGregorova teorie motivace XY převedená na vztah učitel – žák, diagnostika svého přístupu X nebo Y a jeho vliv na vztahy se žáky, propojení této teorie s Pygmalionským efektem
4. Objektivita v hodnocení – efektivní hodnocení jako důležitý motivační nástroj, problematika známkování
5. Vytvoření seznamu konkrétních kritérií hodnocení pro různé předměty či pro chování v třídním kolektivu
6. Pomůcky pro objektivní hodnocení – výčet jiných pomůcek pro hodnocení než je pouze známkování
7. Zásady vytýkání a pochvaly – nejdůležitější prvky komunikace při vytýkání a pochvalách - zvyšování motivačního charakteru obou
8. Evaluace cílů, procesů a změn ve školním prostředí – základy evaluace nastavení motivačních nástrojů a hodnocení ve třídě/škole
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: Mgr. Pavel Rampas
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy či dle dohody a potřeb školy
Cena: 900 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přihlašování na letní příměstské tábory je již otevřeno

  VÍCE INFORMACÍ
 • Víkend otevřených zahrad 6.–7. června, 10–16 hodin

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výtvarná soutěž na pokračování

  VÍCE INFORMACÍ
 • Multimédia II.

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.