DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Motivační objektivní hodnocení

Vzdělávací cíl: Prožitkový seminář především pro všechny, kteří mají ve svém popisu práce i hodnocení. Motivace, objektivní zásady hodnocení a jejich psychologické aspekty. Nácvik poskytování pozitivní a negativní zpětné vazby. Formulování a zadávání cílů. Evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní výchovné organizace. Vytvoření systémů kritérií hodnocení. Spravedlivý systém, který výrazně odstraňuje veškeré konflikty spojené s pocitem nedostatečného ohodnocení své práce, se spravedlivými odměnami, s plněním svých povinností. Stejně tak zabraňuje vlivu sympatie a antipatie na hodnocení.
Obsah:
Prožitkový kurz s hlavními obsahovými body:
1. Motivace a výkonnost – základní pojmy v obou oblastech a především jejich vzájemný vztah
2. Maslowova pyramida potřeb – teorie motivačních potřeb žáků, princip naplnění potřeb v patrech pyramidy se zaměřením na vztah potřeb uznání a seberealizace žáka
3. McGregorova teorie motivace XY převedená na vztah učitel – žák, diagnostika svého přístupu X nebo Y a jeho vliv na vztahy se žáky, propojení této teorie s Pygmalionským efektem
4. Objektivita v hodnocení – efektivní hodnocení jako důležitý motivační nástroj, problematika známkování
5. Vytvoření seznamu konkrétních kritérií hodnocení pro různé předměty či pro chování v třídním kolektivu
6. Pomůcky pro objektivní hodnocení – výčet jiných pomůcek pro hodnocení než je pouze známkování
7. Zásady vytýkání a pochvaly – nejdůležitější prvky komunikace při vytýkání a pochvalách - zvyšování motivačního charakteru obou
8. Evaluace cílů, procesů a změn ve školním prostředí – základy evaluace nastavení motivačních nástrojů a hodnocení ve třídě/škole
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: Mgr. Pavel Rampas
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy či dle dohody a potřeb školy
Cena: 900 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Školní rok 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ