DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Multikultura – vzdělávání bez předsudků

Vzdělávací cíl: Seznámit se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek
Vytvořit postupy, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a připravit projektový plán pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Obsah: Stereotypy a předsudky v rámci tříd, uvědomění si vlastních postojů k odlišnostem
Vytváření prostředí podporujícího vzájemnou toleranci a respekt mezi dětmi
Aktivity vedoucí žáky ke kritickému přemýšlení nad situacemi, do nichž se dostávají a musí je řešit
Metoda kreativního dialogu
Vytváření tematicky zaměřených knih s dětmi – např. Abeceda komunity
Práce s příběhy v kontextu vzdělávání bez předsudků
Jak zahrnout dílny pro vzdělávání bez předsudků do vzdělávacího kurikula třídy a školy
Seminář je interaktivní, je veden kooperativními technikami učení.
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, asistenti pedagogů, pedagogové volného času
Lektor: Mgr. Iveta Němečková, PaedDr. Blanka Spieglerová
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 7 500 Kč / školní kolektiv; 620 Kč / osoba

Také by vás mohlo zajímat:

 • Otevíráme 11. května

  VÍCE INFORMACÍ
 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • 11. května – otevření zájmových kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pesto z medvědího česneku

  VÍCE INFORMACÍ
 • A smutek utek (večerní čtení)

  VÍCE INFORMACÍ
Otevíráme již 11. května
Tímto vám s radostí sdělujeme, že v pondělí 11. května otevíráme většinu kroužků. Další informace nalezenete na stránkách jednotlivých středisek.