DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou

Vzdělávací cíl: Nácvik práce s dynamikou třídy, navazování optimálních vztahů ve třídě
Prevence proti šikaně
Lze využít při tvorbě minimálního preventivního programu.
Obsah:
I:
Nabídka sociálně psychologických forem práce se třídou či výchovnou skupinou
Vytváření zdravých vztahů mezi žáky a studenty, uvědomování si role ve skupině, způsoby zapojení méně aktivních jedinců do skupiny
Práce s postoji, hodnotovým systémem jedince, sebepoznávací aktivity
Program prevence šikany – možnosti intervence ve třídě, skupině
Základy programu – specifická prevence závislostí, sekty, prevence xenofobie a rasismu
Kombinace přednášky a zážitkové formy semináře.

II:
Modelování životních situací a analýza nároků na jejich zvládání
Alternativy řešení životních situací
Styly jednání usnadňující nebo řešící interakci
Trénink základních sociálních dovedností
Trénink složitějších dovedností (řešení konfliktů, vyjednávání, sebeprezentace apod.)
Zážitková forma semináře.
Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času
Lektor: PhDr. Václava Masáková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 5 500 Kč / školní kolektiv / 6 hodin
11 000 Kč / školní kolektiv / 12 hodin

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zkušenosti s on-line výukou

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ