DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou

Vzdělávací cíl: Nácvik práce s dynamikou třídy, navazování optimálních vztahů ve třídě
Prevence proti šikaně
Lze využít při tvorbě minimálního preventivního programu.
Obsah:
I:
Nabídka sociálně psychologických forem práce se třídou či výchovnou skupinou
Vytváření zdravých vztahů mezi žáky a studenty, uvědomování si role ve skupině, způsoby zapojení méně aktivních jedinců do skupiny
Práce s postoji, hodnotovým systémem jedince, sebepoznávací aktivity
Program prevence šikany – možnosti intervence ve třídě, skupině
Základy programu – specifická prevence závislostí, sekty, prevence xenofobie a rasismu
Kombinace přednášky a zážitkové formy semináře.

II:
Modelování životních situací a analýza nároků na jejich zvládání
Alternativy řešení životních situací
Styly jednání usnadňující nebo řešící interakci
Trénink základních sociálních dovedností
Trénink složitějších dovedností (řešení konfliktů, vyjednávání, sebeprezentace apod.)
Zážitková forma semináře.
Hodinová dotace: 6/12 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času
Lektor: PhDr. Václava Masáková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 5 500 Kč / školní kolektiv / 6 hodin
11 000 Kč / školní kolektiv / 12 hodin

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Den dětí – výherci tomboly

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nové hudební kroužky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Minitábor – Tajemství lesních skřítků a víl

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktuální informace platné od 24. 5.

  VÍCE INFORMACÍ