DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Setkání s hmotou

Vzdělávací cíl:  Naučit se vnímání variability různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.
Obsah: Kurz je složen ze dvou nezávislých bloků, které na sebe navazují.
Setkání s hmotou začíná s haptickými etudami – rozlišování povrchů a struktur. V prvním bloku se zaměříme na práci se sochařskou hlínou. 
Stopy po úderech nástrojů a otisky předmětů. Vytváříme pocit růstu, vývoje, síly, něhy atd. Pomocí vlastních haptických zážitků posléze modelujeme z bloků sochařské hlíny např. futuristická města.
V druhém bloku budou použity sypké materiály. Účastníci vytvářejí variabilní objekty, které si při odchodu odnášejí s sebou.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 bloky po 4 hodinách)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Lektor: Dáša Chladová
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 710 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:

 • Halloween na Klamovce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Tančírna – lekce výrazového scénického tance pro dospělé

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do CPD Vlaštovka

  VÍCE INFORMACÍ