DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Vyjednávání a argumentace

Vzdělávací cíl: Uvědomit si zákonitosti komunikace a jak je používat ve vyjednávacích situacích.
Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů.
Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům.
Zvládnout vyjednávací postupy a umět je použít.
Obsah: 
Komunikační zákonitosti a jejich použití – 1 h
Vyjednávání, strategie a taktika – 1 h
Příprava na vyjednávání – 1 h
Odhad partnera, jak jednat s různými komunikačními partnery – 2 h
Postup a druhy vyjednávání – 1 h
Modelové situace, trénink, zpětná vazba – 2 h
Stavba argumentu – 1 h
Slabé, silné a úderné argumenty a jejich použití – 1 h
Práce s námitkami – 1 h
Vhodná slovní volba pro zvýšení přesvědčivosti a účinku – 1 h
Persvaze – ovlivňování, přesvědčování – 1 h
Modelové situace a jejich rozbor – 3 h
Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: PaedDr. Olga Medlíková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 17.000 Kč / školní kolektiv

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Kam s dětmi o prázdninách? Na naše příměstské tábory!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Minitábor – Tajemství lesních skřítků a víl

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ