DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Výtvarný kolotoč

Vzdělávací cíl: Kurz má teoreticko-praktický charakter, účastníci se seznámí s novými technikami a přístupy a také si je vyzkoušejí. Součástí kurzu budou prezentace uskutečněných výtvarných projektů a další ukázky z tvorby dětí a mládeže s přesahem do klíčových kompetencí dle ŠVP.
Komunikační obsah vyjádření – vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora.
Uplatňování subjektivity - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností.
Účastníci se seznámí s novými alternativními přístupy a výtvarnými technikami, které mohou být inspirací pro pedagogy ve výtvarné práci s dětmi a mládeží.
Obsah: 3 bloky: 1. Řeč stromů, 2. Svět zvířat, 3. Letem světem
Úvod, prezentace výtvarných námětů, ukázky z tvorby dětí a mládeže, zdroje informací 
(motivační úvod formou ukázek prací dětí z výtvarních dílen, odkazy na literaturu)
Výtvarné přístupy, techniky a materiály
(výtvarné řady jako originální otisk pedagoga)
Praktická realizace pomocí zajímavých výtvarných technik
(vytvoření vlastní kartotéky nápadů, využití teoretických poznatků, vyzkoušení jednotlivých technik v praxi)
Prezentace vytvořených výtvarných prací, hodnocení
(výstava hotových výrobků, fotodokumentace)
Hodinová dotace: 18 hodin (3x6 hodin) 
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: PaedDr. Zdeňka Hiřmanová
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 1800 Kč/osoba

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výukové programy o prázdninách

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ