DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Živá hlínaVzdělávací cíl: Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními druhy keramických a sochařských materiálů, s možnostmi jejich zpracování a využití, zvládnutí základních technik a disciplín s ohledem na individuální výtvarný projev každého zájemce. Náplní tedy nejsou „návody“, ale zvládnutí principiálních postupů, které umožňují projev individuální kreativity každého účastníka.
Obsah: Obecný úvod; motivace a očekávání účastníků, stanovení individuálních cílů. „Hmatová zkouška“ – výběr materiálu „na tělo“, jednoduchý vymačkávaný tvar. Ruční modelování plátu – etuda kompozice otisků a zásahů do hlíny. Nádoba stavěná z válečků – „rostlý“ tvar; nádoba stavěná z plátů – tvar geometrický. Nářadí a pomůcky – jejich použití a péče o ně.
Reliéf – princip reliéfu (teorie), tvorba reliéfu na dané nebo vlastní téma. Glazury a engoby (teorie), jejich použití – způsoby glazování; další možnosti úpravy povrchů; pálení.
Sádra a její použití; tvorba jednoduché formy + odlévání.
Zpracování materiálu pro točení na kruhu; principy ručního vytáčení + trénink; točená nádoba.
Dutá keramická plastika na dané nebo vlastní téma – s využitím všech nabytých zkušeností.
Hodinová dotace: 24 hodin (4x6 hodin)
Počet účastníků, cílová skupina: 10 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: Marek Dobeš
Místo: odborné pracoviště DDM hl. m. Prahy – Klub Klamovka
Cena: 2500 Kč/osoba

Podobné články

Setkání s hmotou
Cílem workshopu je naučit se vnímat variabilitu různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.
Výtvarný kolotoč
Kurz má teoreticko-praktický charakter, účastníci se seznámí s novými technikami a přístupy a také si je vyzkoušejí.