DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurzy


Kurzy kategorie
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil pro vás, pedagogy ZŠ a SŠ, vzdělávací programy, které vám poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vaší profese. Setkávání na seminářích umožní výměnu zkušeností, podpoří a podnítí vzájemnou komunikaci.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Akreditované kurzy realizované Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou zaměřené na dvě oblasti:

Kurzy vhodné pro kolektivy pedagogických pracovníků jednotlivých škol

Realizaci jednotlivých programů z hlediska obsahu, času a místa konání se budeme snažit přizpůsobit vašim požadavkům. Předností nabízených programů je působení na celé kolektivy pedagogů, obohacujícím faktorem je společný prožitek. 

Otevřené kurzy pro jednotlivé pedagogy škol podle jejich odborného zaměření

Realizace vzdělávacích akcí je závislá na dostatečném počtu přihlášených pedagogů. Termíny kurzů budou vypsány na základě projeveného zájmu.
Uvedená cena kurzu (za osobu) je předběžná, konečná cena bude upřesněna podle přesného počtu účastníků.
V případě zájmu je možné i tyto kurzy zorganizovat pro celé školní kolektivy.

 

Kontakt:
Bc. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

 

 

Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
Doplnění znalostí a dovedností účastníků na úroveň odpovídající funkci instruktora vodní turistiky.
Základní školní lyžování
Zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámení se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečné zvládnutí prvků druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování.