DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurzy


Kurzy kategorie
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil pro vás, pedagogy ZŠ a SŠ, vzdělávací programy, které vám poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vaší profese. Setkávání na seminářích umožní výměnu zkušeností, podpoří a podnítí vzájemnou komunikaci.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Kontakt:
Bc. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

Artefiletika jako prostředek porozumění sobě a druhým
Porozumění vlastním komunikačním stylům a obranným mechanismům, v důsledku toho zlepšení komunikace s žáky a pedagogickými kolegy.
Etuda a akční malba
Posílení schopnosti vytvářet spontánní vazby na vlastní výtvarné koncepty
Igelitové objekty a šperky
Získání nových poznatků a námětů pro výtvarné tvoření s žáky a jejich praktické vyzkoušení
Setkání s hmotou
Cílem workshopu je naučit se vnímat variabilitu různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.
Výtvarný kolotoč
Kurz má teoreticko-praktický charakter, účastníci se seznámí s novými technikami a přístupy a také si je vyzkoušejí.