DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Hlavní vedoucí dětského tábora

Akreditace MŠMT 3085/2020 – 2
(po úspěšném absolvování kurzu získá účastník osvědčení)

Termín: 

23. – 25. 4. 2021 (OBSAZENO, je možné přihlášení na pozici náhradníka, přihláška zde)
21. – 23. 5. 2021 (OBSAZENO, je možné přihlášení na pozici náhradníka, přihláška zde)

Pokud plánovaná prezenční výuka nebude vzhledem k epidemické situaci v daných termínech možná, proběhne kurz v online podobě.

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením.
Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Témata:
Řízení a koordinace akce
Motivování dobrovolníků a pracovníků
Výchova ke zdraví a environmentální výchova
Diagnostika výchovných problémů
Vedení dokumentace, potřebná povolení a souhlasy
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
Aplikace právního rámce činnosti
Krizový management a risk management
Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání 

Hodinová dotace, předběžný časový plán:
20 hodin
pátek: 16.00–20.00
sobota: 09.00–18.00 (1 hodina pauza na oběd)
neděle: 09.00–17.00 (1 hodina pauza na oběd) + závěrečný test 17.00–17.30

Lektorský tým:
L. Bezděk, J. Olmer, J. Chmel, I. Nová, V. Belešová, M. Kašík

Místo:
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Cena:
1200 Kč/osoba
Pozn.: platbu proveďte dle instrukcí v přihlášce.

Vzhledem ke stávající situaci není během kurzu zajištěno občerstvení, pitný režim, strava a ubytování je v režii účastníků.

Dotazy ráda zodpoví Mgr. Lucie Hunalová, e-mail: hunalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 847, 774 706 094

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nové hudební kroužky

  VÍCE INFORMACÍ
 • AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ