DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Hlavní vedoucí dětského tábora

Akreditace MŠMT 44632/20156

(po úspěšném absolvování kurzu získá účastník osvědčení)

Termíny:

26.–28. 4. 2019 (přihláška zde) – OBSAZENO, je možné se hlásit na pozici náhradníka
24.–26. 5. 2019 (přihláška zde) – OBSAZENO, je možné se hlásit na pozici náhradníka

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením.
Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Témata:
Řízení a koordinace akce
Motivování dobrovolníků a pracovníků
Výchova ke zdraví a environmentální výchova
Diagnostika výchovných problémů
Vedení dokumentace, potřebná povolení a souhlasy
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
Aplikace právního rámce činnosti
Krizový management a risk management
Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání 

Hodinová dotace, časový plán:
20 hodin
pátek: 16.00–19.00
sobota: 09.00–17.30 (1 hodina pauza na oběd)
neděle: 09.00–17.30 (1 hodina pauza na oběd)

Lektorský tým:
J. Olmer, J. Chmel, I. Nová, L. Bezděk, V. Belešová, M. Kašík

Místo:
DDM hl. m. Prahy, Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha 5

Cena:
1200 Kč/osoba
Pozn.: platbu proveďte dle instrukcí v přihlášce

Během kurzu je zajištěn pitný režim, strava a ubytování je v režii účastníků.
Materiály ke kurzu jsou ke stažení zde (jsou k dispozici pouze účastníkům kurzu po zadání hesla) 

Dotazy ráda zodpoví Bc. Lucie Hunalová, e-mail: hunalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 847, 774 706 094

Také by vás mohlo zajímat:

 • Lhotka 2019 v obrazech

  VÍCE INFORMACÍ
 • Víkend otevřených zahrad

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory je v plném proudu!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Konec školního roku ve Stanici techniků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hudební tábor

  VÍCE INFORMACÍ