DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Hlavní vedoucí dětského tábora

Akreditace MŠMT 44632/20156

(po úspěšném absolvování kurzu získá účastník osvědčení)

Termín: duben, květen 2021

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením.
Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Témata:
Řízení a koordinace akce
Motivování dobrovolníků a pracovníků
Výchova ke zdraví a environmentální výchova
Diagnostika výchovných problémů
Vedení dokumentace, potřebná povolení a souhlasy
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
Aplikace právního rámce činnosti
Krizový management a risk management
Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání 

Hodinová dotace, předběžný časový plán:
20 hodin
pátek: 16.00–19.00
sobota: 09.00–16.30 (1 hodina pauza na oběd)
neděle: 09.00–17.30 (1 hodina pauza na oběd)

Lektorský tým:
L. Bezděk, J. Olmer, J. Chmel, I. Nová, V. Belešová, M. Kašík

Místo:
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Cena:
1200 Kč/osoba
Pozn.: platbu proveďte dle instrukcí v přihlášce

Materiály ke kurzu ke stažení zde (jsou k dispozici pouze účastníkům kurzu po zadání hesla).
Vzhledem ke stávající situaci není během kurzu zajištěno občerstvení, pitný režim, strava a ubytování je v režii účastníků.

Dotazy ráda zodpoví Bc. Lucie Hunalová, e-mail: hunalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 847, 774 706 094

Také by vás mohlo zajímat:

 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Fandové do historie (7–11 let)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zahájení pravidelné činnosti kroužků – začínáme v týdnu od 14. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ