DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Kurz pro oddílové vedoucí pobytových a příměstských dětských táborů

Akreditace MŠMT 12 147/2013-201-213

Termín: 4. – 6. 6. 2021 (přihláška zde)

Vzdělávací cíl:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní pedagogicko-psychologické znalosti pro působení oddílového vedoucího na dětských pobytových a příměstských táborech, informace a inspiraci pro přípravu táborového programu a organizaci her. 
Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí.

Obsah:
Základní pedagogicko-psychologické znalosti při práci s dětmi a mládeží ve volném čase (vývojová psychologie, komunikace a týmová spolupráce…)
Příprava táborového programu 
Organizace her s ohledem na věkové skupiny dětí
Základní pravidla BOZP při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
Základy poskytnutí první pomoci 

Hodinová dotace, předběžný časový plán:
20 vyučovacích hodin
pátek: 15.00–19.30               
sobota: 09.00–17.30 (1 hodina pauza na oběd)
neděle: 09.00–17.00 (1 hodina pauza na oběd)

Počet účastníků, cílová skupina:
20 účastníků – učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Lektoři:
Ing. Alžběta Lapáčková, Mgr. Věra Belešová, Martin Olan Kašík, Ing. Ivana Farkašová

Místo:
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Cena:
700 Kč/osoba
Pozn.: platbu proveďte dle instrukcí v přihlášce

Dotazy ráda zodpoví Mgr. Lucie Hunalová, hunalova@ddmpraha.cz, 222 333 847, 774 706 094

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Zahájení pravidelné činnosti kroužků v září 2021

  VÍCE INFORMACÍ
 • Informace k táborům

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vrch Petřín

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktivní 5 a 6 táborová

  VÍCE INFORMACÍ