DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurz pro oddílové vedoucí pobytových a příměstských dětských táborůAkreditace MŠMT 12 147/2013-201-213

Termín: červen (bude upřesněn v lednu 2018)

Vzdělávací cíl:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní pedagogicko-psychologické znalosti pro působení oddílového vedoucího na dětských pobytových a příměstských táborech, informace a inspiraci pro přípravu táborového programu a organizaci her. 
Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí.

Obsah:
Základní pedagogicko-psychologické znalosti při práci s dětmi a mládeží ve volném čase (vývojová psychologie, komunikace a týmová spolupráce…)
Příprava táborového programu 
Organizace her s ohledem na věkové skupiny dětí
Základní pravidla BOZP při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
Základy poskytnutí první pomoci 

Hodinová dotace, předběžný časový plán:
20 vyučovacích hodin
pátek: 15.00–19.30 h               
sobota: 09.00–17.30 h (1 h pauza na oběd)
neděle: 09.00–17.00 h  (1 h pauza na oběd)

Počet účastníků, cílová skupina:
20 účastníků – učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Lektoři:
Mgr. Hana Vondráková, Bc. Alžběta Lapáčková, Ing. Ivana Farkašová, Bc. Michaela Strnadová, DiS.

Místo:
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8

Cena:
700 Kč / osoba
Pozn.: platbu proveďte dle instrukcí v přihlášce

Dotazy ráda zodpoví Bc. Lucie Hunalová, e-mail: hunalova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 847, 774 706 094