DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Kurzy ve spolupráci s NPI ČR

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

VOLNÁ MÍSTA NA DOTAZ (kontakt níže)

Termíny prezenční výuky (40 h.):
13. – 14. 3. + 17. – 18. 4. 2021
Závěrečné zkoušky: 18. 5. 2021: 16.00–21.00 hod.

V případě, že nebude prezenční výuka umožněna, proběhne online výuka v následujících termínech:
13. 3.: 9.30–16.00 hodin
14. 3.: 9.30–11.00 hodin
17. 3.: 17.00–21.00 hodin
10. 4.: 9.30–16.00 hodin
13. 4.: 17.30–20.45 hodin
15. 4.: 17.30–20.45 hodin
17. 4.: 14.00–18.00 hodin
18. 4.: 9.00–13.00 hodin
23. 4.: 15.00–18.15 hodin (pouze konzultace)
Závěrečné zkoušky prezenčně: 18. 5. 2021: 16.00–21.00 hod.

Místo konání: DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8

Cena kurzu: 1 350 Kč

Anotace studijního programu:
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.
Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání.
Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1. 9. 2012).
Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.

Cíle studia pedagogiky:
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kritéria výběru účastníků:
Kvalifikační kurz je určený zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem + věk min. 18 let.

Ukončení studia:
Studium se po splnění 100% docházky v prezenční části ukončuje závěrečným testem, obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Kontakt:
Mgr. Lucie Hunalová
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Tábor na poslední chvíli – volná místa na příměstských táborech 2021

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ