DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnostStudium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů (platných od 1. 9. 2016). 
Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. 
Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (platnost ke dni 1. 9. 2016). 

Bližší informace a přihlašování zde

V tuto chvíli je kurz plně obsazen a je možné se hlásit pouze na pozici náhradníka