DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Pedagogické praxe

Spolupráce s PedF UK 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. V naší organizaci můžete realizovat volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Svou praxi u nás studenti mohou realizovat  

 • na několika střediscích v Praze s dlouholetou tradicí a různým zaměřením. Praxe s žáky II. a III. stupně především na Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínské Spektru
 • forma praxe:
  aktivní spoluúčast na vedení zájmové činnosti
  aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech 
  aktivní spoluúčasti na mezinárodních výměnách mládeže

Praxe u nás studentům přináší 

 • vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné zaměření, věková skupina) 
 • i s odbornými a zkušenými lektory a metodiky 
 • smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí 
 • získání zkušeností z organizace volnočasových aktivita a fungování největšího domu dětí a mládeže v republice 
 • možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních: 

 • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář) 
 • po celý semestr pracuje pod vedením lektora jako jeho asistent a zkouší si také samostatné vedení činností v rámci zvolené volnočasové aktivity (kroužku, tábora) 
 • plní zadání v elektronickém kurzu moodle
  (splnění = 2 kredity) 

Kontaktní osoby pro praxe studentů: 

Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. 
e-mail: rychlikova@ddmpraha.cz 

Mgr. Hana Vondráková 
e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Nabídka zájmových činností na střediscích DDM hl. m. Prahy pro pedagogické praxe studentů PedF UK: 

Stadion mládeže:  
atletické slabikáře 

Stanice techniků:  
legomechanika, modeláři, dřevodílna, dramatická výchova

Karlínské Spektrum: 

Stanice přírodovědců:
Jan Hříbal – Teraristika pro pokročilé (středa 16.00–17.25) 
Alenka Žbirková – Zahradnický kroužek pro starší (úterý 16.00–17.25)
Dominik Dolejší – Paleontologie (úterý 16.30–17.55)
Hana Hrdinová – Chovatelství pro starší 3 (středa 14.30–15.55) – internista
Eva Karbanová – Chovatelství a teraristika 2 (15.00–16.25) 

Klub Klamovka:

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výletník pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Lekce sólového zpěvu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nový divadelní kroužek

  VÍCE INFORMACÍ