Pedagogické praxe

Spolupráce s PedF UK 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. V naší organizaci můžete realizovat volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Svou praxi u nás studenti mohou realizovat  

 • na několika střediscích v Praze s dlouholetou tradicí a různým zaměřením. Praxe s žáky II. a III. stupně především na Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínském Spektru
 • forma praxe:
  aktivní spoluúčast na vedení zájmové činnosti
  aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech 
  aktivní spoluúčasti na mezinárodních výměnách mládeže

Praxe u nás studentům přináší 

 • vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné zaměření, věková skupina) 
 • i s odbornými a zkušenými lektory a metodiky 
 • smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí 
 • získání zkušeností z organizace volnočasových aktivita a fungování největšího domu dětí a mládeže v republice 
 • možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních: 

 • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář) 
 • po celý semestr pracuje pod vedením lektora jako jeho asistent a zkouší si také samostatné vedení činností v rámci zvolené volnočasové aktivity (kroužku, tábora) 
 • plní zadání v elektronickém kurzu moodle
  (splnění = 2 kredity) 

Kontaktní osoby pro praxe studentů: 

Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. 
e-mail: rychlikova@ddmpraha.cz 

Mgr. Hana Vondráková 
e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Nabídka zájmových činností na střediscích DDM hl. m. Prahy pro pedagogické praxe studentů PedF UK: 

1. Volnočasové praxe
Stanice techniků:  

Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova pro ZŠ – mechanika + robotika (čtvrtek 10.00–13.00)
Dramatická výchova (čtvrtek 14.00–15.00)
PC pro seniory (úterý/středa 10.00–11.30)
Modelářská přípravka (pondělí/úterý 14.00–15.00)
Modelářská kadetka (pondělí/úterý 15.30–17.00)
LEGOmechanika (středa 15.15–16.45)
Fotoateliér (po–čt 15.00–16.45)

Stanice přírodovědců:
Centrum pro předškolní děti (pondělí–pátek 07.30–13.00)
Chovatelství 1 (pondělí 14.30–16.00)
Chovatelství pro nejmladší 1 (pondělí 14.30–16.00)
Chovatelství pro starší 1 (pondělí 14.30–16.00)
Kameníček pro mladší (pondělí 14.30–16.00)
Chovatelství 2 (pondělí 16.00–17.30)
Chovatelství pro pokr. s akvaristikou (pondělí 16.00–17.30)
Chovatelství v praxi (pondělí 16.00–17.30)
Chemie P1a (pondělí 17.00–19.15)
Chovatelství pro nejmladší 2 (úterý 13.30–15.00)
Akvaristika a teraristika (úterý 15.00–16.30)
Chemie Z1a (úterý 15.00–16.30)
Chovatelství 3 (úterý 15.00–16.30)
Zahradnický kroužek pro starší (úterý 16.00–17.30)
Klub oživlé historie (úterý 16.30–18.00)
Akvaristika pro začátečníky (středa 14.30–16.00)
Chovatelství 4 (středa 14.30–16.00)
Chovatelství pro starší 2 (středa 14.30–16.00)
Chemie Z3 (středa 15.00–16.30)
Akvaristika pro pokročilé (středa 16.00–17.30)
Chovatelství 5 (středa 16.00–17.30)
Teraristika pro pokročilé (středa 16.00–17.30)
Zahradnický kroužek pro dospělé (středa 16.30–18.00)
Chemie P1b (středa 17.00–19.15)
Chovatelství pro nejmladší 3 (čtvrtek 13.30–15.00)
Ornitologie pro mladší (čtvrtek 14.30–16.00)
Chemie Z1b (čtvrtek 15.00–16.30)
Kameníček pro starší (čtvrtek 15.30–17.00)
Chovatelství a kynologie (čtvrtek 16.00–17.30)
Zahradnický kroužek pro mladší (čtvrtek 16.00–17.30)
Ornitologie pro starší (čtvrtek 16.30–18.00)
Geologie a mineralogie (čtvrtek 17.00–18.30)
Chemie P2 (čtvrtek 17.00–19.15)

2. Lektorské praxe
Stanice techniků:

Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova
Práce na PC (senioři)

Stanice přírodovědců:
Alenka Žbirková – Zahradnický kroužek pro dospělé (středa 16.30–17.55)
Alenka Žbirková – Dlouhomladí (senioři) (vybrané čtvrtky 9.30–11.30)