DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Pedagogické praxe

Spolupráce s PedF UK 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. V naší organizaci můžete realizovat volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Svou praxi u nás studenti mohou realizovat  

 • na několika střediscích v Praze s dlouholetou tradicí a různým zaměřením. Praxe s žáky II. a III. stupně především na Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínské Spektru
 • forma praxe:
  aktivní spoluúčast na vedení zájmové činnosti
  aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech 
  aktivní spoluúčasti na mezinárodních výměnách mládeže

Praxe u nás studentům přináší 

 • vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné zaměření, věková skupina) 
 • i s odbornými a zkušenými lektory a metodiky 
 • smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí 
 • získání zkušeností z organizace volnočasových aktivita a fungování největšího domu dětí a mládeže v republice 
 • možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních: 

 • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář) 
 • po celý semestr pracuje pod vedením lektora jako jeho asistent a zkouší si také samostatné vedení činností v rámci zvolené volnočasové aktivity (kroužku, tábora) 
 • plní zadání v elektronickém kurzu moodle
  (splnění = 2 kredity) 

Kontaktní osoby pro praxe studentů: 

Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. 
e-mail: rychlikova@ddmpraha.cz 

Mgr. Hana Vondráková 
e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Nabídka zájmových činností na střediscích DDM hl. m. Prahy pro pedagogické praxe studentů PedF UK: 

1. Volnočasové praxe

Stanice techniků:  
modeláři, dřevodílna, dramatická výchova, Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova

Stanice přírodovědců:
Jan Hříbal – Teraristika pro pokročilé (středa 16.00–17.25) 
Alenka Žbirková – Zahradnický kroužek pro starší (úterý 16.00–17.25)
Dominik Dolejší – Paleontologie (úterý 16.30–17.55)
Hana Hrdinová – Chovatelství pro starší 3 (středa 14.30–15.55)
Eva Karbanová – Chovatelství a teraristika 2 (15.00–16.25) 

2. Lektorské praxe

Stanice přírodovědců:
Zahradnický kroužek pro dospělé středa 16.30–17.55
Dlouhomladí (senioři) vybrané čtvrtky 9.30–11.30
Chemie Z1 (základy chemie) – úterý a středa 15.00–16.30
Chemie P1a (anorganika) – úterý 17.00–19.15
Chemie P2a (organika) – pondělí 17.30–19.45
Chemie P2b (organika II) – středa 17.00–19.15

Stanice techniků:
Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova
Práce na PC (senioři)

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do Centra pro předškolní děti na školní rok 2021/2022

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ