DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogy

Pedagogické praxe

Spolupráce s PedF UK 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. V naší organizaci můžete realizovat volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Svou praxi u nás studenti mohou realizovat  

 • na několika střediscích v Praze s dlouholetou tradicí a různým zaměřením. Praxe s žáky II. a III. stupně především na Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínské Spektru
 • forma praxe:
  aktivní spoluúčast na vedení zájmové činnosti
  aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech 
  aktivní spoluúčasti na mezinárodních výměnách mládeže

Praxe u nás studentům přináší 

 • vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné zaměření, věková skupina) 
 • i s odbornými a zkušenými lektory a metodiky 
 • smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí 
 • získání zkušeností z organizace volnočasových aktivita a fungování největšího domu dětí a mládeže v republice 
 • možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních: 

 • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář) 
 • po celý semestr pracuje pod vedením lektora jako jeho asistent a zkouší si také samostatné vedení činností v rámci zvolené volnočasové aktivity (kroužku, tábora) 
 • plní zadání v elektronickém kurzu moodle
  (splnění = 2 kredity) 

Kontaktní osoby pro praxe studentů: 

Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. 
e-mail: rychlikova@ddmpraha.cz 

Mgr. Hana Vondráková 
e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Nabídka zájmových činností na střediscích DDM hl. m. Prahy pro pedagogické praxe studentů PedF UK: 

1. Volnočasové praxe

Stanice techniků:  
modeláři, dřevodílna, dramatická výchova, Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova

Stanice přírodovědců:
Jan Hříbal – Teraristika pro pokročilé (středa 16.00–17.25)
Alenka Žbirková – Zahradnický kroužek pro starší (úterý 16.00–17.25)
Hana Hrdinová – Chovatelství pro starší 3 (středa 14.30–15.55)

 

2. Lektorské praxe

Stanice techniků:
Polytechnická hnízda – pracovní a polytechnická výchova
Práce na PC (senioři)

Stanice přírodovědců:
Alenka Žbirková – Zahradnický kroužek pro dospělé (středa 16.30–17.55)
Alenka Žbirková – Dlouhomladí (senioři) (vybrané čtvrtky 9.30–11.30)

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Dramaťák, divadlo, muzikál, tvůrčí psaní

  VÍCE INFORMACÍ
 • Skleník a tropické terárium

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování do dopolední školky CPD Modrá Vlaštovka

  VÍCE INFORMACÍ