DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Pedagogické praxe

Spolupráce s PedF UK 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. V naší organizaci můžete realizovat volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Svou praxi u nás studenti mohou realizovat  

 • na několika střediscích v Praze s dlouholetou tradicí a různým zaměřením: Stadion mládeže, Stanice techniků, Stanice přírodovědců, Karlínské Spektrum, Klub Klamovka
 • formou aktivní spoluúčasti na vedení zájmové skupiny všech věkových kategorií od předškolních dětí po seniory nebo aktivní spoluúčasti na pobytových a příměstských táborech 

Praxe u nás studentům přináší 

 • vlastní výběr zaměření aktivity (volnočasového kroužku, tábora) a jejího zaměření (odborné zaměření, věková skupina) 
 • i s odbornými a zkušenými lektory a metodiky 
 • smysluplná práce se skupinou dětí v příjemném prostředí 
 • získání zkušeností z organizace volnočasových aktivita a fungování největšího domu dětí a mládeže v republice 
 • možnost následné dlouhodobé spolupráce s organizací   

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních: 

 • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář) 
 • po celý semestr pracuje pod vedením lektora jako jeho asistent a zkouší si také samostatné vedení činností v rámci zvolené volnočasové aktivity (kroužku, tábora) 
 • plní zadání v elektronickém kurzu moodle
  (splnění = 2 kredity) 

Kontaktní osoby pro praxe studentů: 

Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D. 
e-mail: rychlikova@ddmpraha.cz 

Mgr. Hana Vondráková 
e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Nabídka zájmových činností na střediscích DDM hl. m. Prahy pro pedagogické praxe studentů PedF UK: 

Stadion mládeže:  
atletické slabikáře 

Stanice techniků:  
legomechanika, modeláři, dřevodílna, dramatická výchova

Karlínské Spektrum: 
……. 

Stanice přírodovědců:  
….. 

Klub Klamovka:

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zájmové kroužky pro děti z 1.–3. tříd

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výletník pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bromélie a jejich obyvatelé

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ
 • Reportáž České televize o akci Vítání jara aneb vynášení Morany

  VÍCE INFORMACÍ