Aktuálně vypsané semináře

2023

Hlavní vedoucí dětského tábora (3. – 5. 3. 2023, 14. – 16. 4. 2023, 19. – 21. 5. 2023)

Kurz pro oddílové vedoucí pobytových a příměstských dětských táborů (9. – 11. 6. 2023)

Kontakt:
Mgr. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094