DDM hl. m. Prahy
ŠESTKAfest
ŠESTKAfest

Program Pátek 23. 11.
16.30–17.00 sraz účastníků
17.00–18.00 zahájení přehlídky a úvodní seznamovací blok
18.00–19.00 představení dětských a studentských souborů

  • Divadlo Spektrum – Strašidlo cantervillské
  • Soubor Stanice techniků – Sirotčinec 

19.30–20.00 večeře
20.00–21.00 diskuse o zhlédnutých představeních

Sobota 24. 11.
09.00–12.00 workshopy pro účastníky: Klaunský workshop / Příběhy / Redakce časopisu / Paměť jsme my
12.00–13.00 oběd
13.30–15.00 představení dětských a studentských souborů

  • Soubor ZUŠ Pod Klikovkou – O zemičce Zvoničce
  • Přátelé sobě – Žirafa nebo tulipán?

15.00–17.00 workshopy pro účastníky – pokračování
17.30–18.30 diskuse o zhlédnutých představeních   
18.30–19.00 večeře
19.30–20.30 večerní představení pro veřejnost
Příběhový jukebox –  Dva vypravěči. Moře příběhů. Kam poplujete, záleží jen na vás. Vypravěči ze Storytelling.cz

 Neděle 25. 11.
08.00–09.00 snídaně
09.00–12.00 vycházka a komentovaná prohlídka Werichovy vily
12.00–13.00 oběd
13.00–14.30 inspirativní představení 
Absolventi KVD DAMU – Musí to být trhák?   
14.30–15.00 diskuse o zhlédnutých představeních  
15.00–15.30 rozloučení s účastníky přehlídky, ukončení přehlídky

 

Podobné články

Letem s větrem
Svět leteckého modelářství. Základní konstrukční a aerodynamické zákonitosti. Žáci využívají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, výsledkem je jednoduché balzové házedlo.
Klamovka dokořán!
Co to znamená? Že v termínu 17.–27. 9. můžete navštívit Klub Klamovka a nahlédnout "pod pokličku" jakéhokoliv kroužku. Pokud to zaměření a kapacita kroužku dovolí, můžete se aktivně zúčastnit navštívené lekce. Vstup je zdarma.
Mikuláš 2015
Mikuláš si i v roce 2015 přinesl svou knihu hříchů. Žádné dítě si nemohlo být jisto, co na něj Mikuláš ví. Strach a opatrnost byly na místě. Mikuláš je spravedlivý a vidí téměř vše.
Čistím si zuby? Netrápím sourozence? Jím dobře? Mikuláš má odpověď na vše.
Proběhl ŠESTKAfest s naší účastí
V pátek 23. 11. se divadelní kroužek pro starší děti vydal na sesterskou Stanici techniků na 4. ročník divadelního ŠESTKAfestu. Předchozí dva roky se členové tohoto kroužku zapojili do festivalu především v roli diváků, diskutujících a účastníků workshopu. Letos měli poprvé možnost vyzkoušet si i roli protagonistů divadelního představení, kteří jsou následně podrobeni drobnohledu diváků v diskusním klubu.
Divadlo a literatura
Dramatická výchova a divadlo je ideální činností pro sociální, osobnostní a umělecký rozvoj jedince. Umožňuje mu osvojovat si různé role, porozumět druhým lidem, komunikovat verbálně i neverbálně, improvizovat, spolupracovat s druhými.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2018/19