DDM hl. m. Prahy
ŠESTKAfest
ŠESTKAfest

Workshopy1) OD PŘEDMĚTU K LOUTCE

Workshop nás provede cestou od předmětu k loutce. Pokusíme se vdechnout předmětu život a dokonce z něj udělat jednající postavu. 

"Loutka může to, co živý herec už nemůže." 
"Loutkou se může stát cokoli. A sebelepší loutka může zůstat jen neživým předmětem."

  • Lektor: 

MgA. Iveta Dřízhalová
Pedagog Literárně-dramatického oboru na ZUŠ, vedoucí zájmových útvarů s literárně-dramatickým zaměřením v DDM, vedoucí i účastník loutkářských seminářů, absolventka Katedry výchovné dramatiky na DAMU Praha. 

 

2) OD ZVUKU K HUDBĚ V DIVADELNÍ TVORBĚ

Workshop nás provede cestou od zvuků k hudbě v divadelních inscenacích. 

Jak zvukem či hudbou vyjádřit atmosféru a emoce, jak oživit text a situaci? Jak hudba a zvuk pomáhají divadlu? Pokusíme se o malou "rozhlasovou hru" naživo, ve které ztvárníme slovo, zvuky, ruchy i hudbu. Našimi nástroji budou hlas a nejrůznější věci a předměty, které vyluzují zvuky. Dovednosti a zkušenosti hraní na rozličné hudební nástroje se mohou hodit (svůj nástroj si určitě vezměte s sebou), ale není to podmínka pro tento workshop. Hrát se dá na ledacos a zvuky máme všude kolem sebe. Workshop je příležitostí k získání zážitků a poznatků využitelných při tvorbě hudební a zvukové složky divadelní inscenace.

  • Lektor:

Klára Rotterová
Od malička hraje na všechno, co se jí dostane do rukou, tančí na jakoukoliv hudbu i nehudbu, miluje divadlo jako divák, ale i z pohledu herce. Prošla střední školou zaměřenou na činoherní herectví a vyšší odbornou školou, která ji ukázala cestu jak psát písňové texty, scénáře, básně. Momentálně se živí učením hry na housle, klavír a ukulele, má kapelu Las Chubas zaměřenou na experimentální hiphop a rap.

 

3) MODEROVÁNÍ A RÉTORIKA

Stát před publikem a být sám sebou? Prezentovat svou myšlenku? Zaujmout, oslovit, přesvědčit? Workshop nás provede základy veřejného vystupování. Prakticky si vyzkoušíme, jak pracovat s prostorem, s publikem, se svým hlasem a jazykem, jak lépe používat řeč těla.

  • Lektor: 

Jáchym Sůra

 

4) REDAKCE – NOVINÁŘSKÝ POHLED NA PŘEHLÍDKU

Účastníci workshopu se budou podílet na tvorbě časopisu, který bude během přehlídky vycházet.

  • Lektor: 

Mgr. et MgA. Josef Pekárek
Vystudoval vizuální kulturu a dramatickou výchovu. Aktivně se věnuje tvorbě dětských inscenací. Nyní připravuje s žáky na základní škole první číslo školního časopisu zaměřeného na jejich umělecké tvorbě a kreativitě. Libuje se v loutkovém divadle. A největší radost mu dělá prohlížení a čtení nádherných knih nebo výroba notesů.