SOČ

SOČka neboli Středoškolská odborná činnost je soutěž projektů středoškolských studentů, jde o takový “inkubátor”. SOČku vyhlašuje MŠMT a pořádá Národní pedagogický institut ČR. DDM hl. m. Prahy je garantem krajského kola.

Soutěží se v 18 oborech, projekty jsou výsledkem dlouhodobé práce a výzkumu studentů s hlubším odborným zájmem. Účast v soutěži nabízí možnost obhájit svůj projekt před veřejností a odbornou porotou, prosadit se ve svém oboru i v konkurenci, prezentovat svou práci a svůj názor ve spolupráci s odborníky. Výsledky v soutěži mohou být zohledněny při přijímacím řízení na vysoké školy.   

SIP zajišťuje a koordinuje krajské kolo soutěže, ve spolupráci se středními školami a odborníky, kteří práce studentů konzultují a hodnotí při prezentacích a obhajobách.   

Více o přihlašování a průběhu soutěže naleznete zde.