Testy profesní orientace

Nabízíme psychologické vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací cesty. Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd a posledních ročníků středních škol. 

Zahrnuje úvodní rozhovor s dítětem/žákem a rodičem na téma další vzdělávací cesty, test rozumových schopností, dotazník se zaměřením na zájmy dítěte/žáka a závěrečný rozhovor s oběma s vyhodnocením.

Kontakt: 
Mgr. Anna Štindlová
anna.stindlova@ddmpraha.cz
776 886 949
www.podporanadani.cz

Mgr. Anna Štindlová
Psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou praxí, nejprve ve školství, pak také ve zdravotnictví. Pracovala se školními dětmi v pedagogicko-psychologické poradně (psychodiagnostika, výchovné poradenství, vedení skupin) a s dospívajícími na ambulanci střediska výchovné péče (skupinová a individuální terapie). Součástí práce byla rodinná terapie a poradenství pro rodiče klientů a podpora pedagogů ZŠ a SŠ. V psychiatrické nemocnici se věnovala psychodiagnostice a psychoterapii dospělých (skupinová a individuální terapie, komunitní aktivity). Příležitostně se věnuje lektorování (semináře pro rodiče, kurzy pro externí pedagogy DDM). Aktuálně pracuje jako psycholog Centra podpory nadání DDM hl. m. Prahy.