Poradenství

Kromě osobních konzultací s psycholožkou a terapeutkou nabízíme od září 2020 možnost rozmyslet si budoucí povolání v rámci projektu Ministáže – profesní poradenství zážitkem. Více informací zde

Od roku 2017 spolupracujeme s psycholožkou/psychoterapeutkou Mgr. Annou Štindlovou.

Co o sobě řekla?
Pracuji v Centru podpory nadání DDM hl. m. Prahy, kde nabízím psychologické poradenství pro nadané děti a jejich rodiče a odbornou podporu pro pedagogy.
Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky středních škol nabízím psychologické vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací/profesní cesty.
Nadání vnímám v širším smyslu, nejen jako vynikající úroveň intelektových schopností, ale také jako talent v dalších oblastech – výtvarný, hudební, sportovní, pro přírodní vědy a technické obory.
Domnívám se, že pro rozvoj svého potenciálu potřebují nadané děti nejen adekvátní možnosti vzdělávání, ale také bezpečný prostor a podporu. A věřím, že podporu potřebují také rodiče a pedagogové nadaných dětí.
V případě zájmu o spolupráci mě, prosím, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Těším se na vás
Mgr. Anna Štindlová
psycholog Centra podpory nadání
anna.stindlova@ddmpraha.cz
www.podporanadani.cz
776 886 949