Program Parádní vědy září – prosinec 2021

9. 10. 2021  Digitální fotografie, věková kategorie 10+, 9.0012.00, 13.0016.00
Lekce je určena všem, kteří mají doma vlastní digitální zrcadlovku a chtějí ji pořádně poznat. Pokud naopak uvažujete teprve o pořízení digitální zrcadlovky, máme k zapůjčení celkem tři kusy (před přihlášením na workshop je nutné se informovat, zda je zrcadlovka k dispozici a rezervovat si ji). Aby se lektorka mohla věnovat všem účastníkům, omezujeme jejich počet na čtyři.

16. 10. 2021  Odborná procházka s badatelskou činností v terénu: Botanika, věková kategorie 10+, 9.0012.00
Lekce pro badatele a zvídavé žáky se zaměřením na botanickou část zahrady Stanice přírodovědců a jejího přilehlého okolí. Účastníci si vyzkouší badatelskou a výzkumnou činnost v terénu, práci s kapesním mikroskopem a lupou a případnou přípravu preparátů vhodných k laboratornímu výzkumu. Kapacita lekce je deset účastníků.

23. 10.  Psychologie osobnosti, věková kategorie: 12+, 9.0012.00
Lekce pro všechny hloubavé žáky, které zajímají osobnostní testy, charakteristiky a charaktery osobnosti nebo základy psychologie. Jak vznikají osobnostní testy? Mají relevantní výsledky? Jak probíhá psychologická diagnostika? Žáci si vyzkouší několik testů na vlastní kůži. Lekce omezena počtem účastníků deset.

6. 11.  Odborná procházka s badatelskou činností v terénu: Architektura, věková kategorie 12+
Lekce pro všechny se zájmem o architekturu Prahy, technické záludnosti nejen historických staveb a vůbec pro všechny, kdo se dívají kolem sebe. Výklad a vlastní pozorování, hledání zajímavostí a souvislostí, které nejsou na první pohled patrné. Počet účastníků je až patnáct.

13. 11. 2021  Základy české kuchyně, věková kategorie 12+, 9.0012.00
Lekce určená těm, kteří rádi jedí, ale ještě více rádi vaří nebo touží vařit. Základní techniky a recepty si účastníci vyzkouší ve cvičné kuchyňce Karlínského Spektra. Počet účastníků vzhledem ke kapacitě omezen pěti.

20. 11. 2021  Mikroskopování vodních organismů, věková kategorie 11+, 9.0012.00, 13.0016.00
Co vše najdeme ve vodě rybníka za chalupou, v potoce ve vedlejší vsi nebo ve Vltavě? Jak se zpracovávají vzorky pro laboratorní činnost? To vše a mnohem víc s kapacitou počtu účastníků šest.

27. 11. 2021  Ekologie vody, věková kategorie 12+, 9.0012.00
Lekce pro zvídavé začínající vědce a všechny, kterým není jedno, co se děje s vodou po čištění zubů, kam se ztratí spláchnutý toaletní papír nebo proč kohoutková voda chutná v jinak v různých městech. Součástí lekce je vlastní testování vody, jak se vzorky pořizují, laboratorní činnost ad. Kapacita lekce je šest účastníků.

27. 11. 2021  Základy Word, Excel a PowerPoint, věková kategorie 10+, 10.0013.00
Základy práce s tabulkou, dokumentem a prezentací, ale taky tipy, triky a vychytávky v Karlínském Spektru. Počet účastníků vzhledem ke kapacitě učebny stanoven na šest.

11. 12. 2021  Základy mikroskopování všeobecně, věková kategorie 10+, 9.0012.00, 13.0016.00
Základy práce s mikroskopem, seznámení s přístrojem v mnoha jeho podobách, základní preparáty a jejich získávání či výroba. Počet omezen šesti účastníky.

18. 12. 2021  Košíkářství, věková kategorie 10+, 9.0012.00
Rukodělný workshop s vlastním tvořením a seznámením s prací košíkáře a historií řemesla. Počet účastníků omezen pěti.

18. 12. 2021  Cukrářství, věková kategorie 11+, 10.0013.00
Řemeslo cukrářské, řemeslo nejsladší, techniky ozdob a zdobení, historie řemesla v Čechách. Kapacita karlínské cvičné kuchyňky je pět účastníků.

V případě zájmu kontaktujte simackova@ddmpraha.cz
Mgr. Kateřina Šimáčková, DiS.
simackova@ddmpraha.cz
tel.: 604 604 442
Centrum podpory nadání
Středisko informací a projektů
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy