Šablony OP JAK

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy se od ledna 2023 zapojil do projektu Operační program Jan Amos Komenský Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Projekt budeme realizovat v naší organizaci od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.