Spolupráce s pedagogickými školami

DDM hl. m. Prahy dlouhodobě spolupracuje s pedagogickými školami. Volnočasová pedagogika je nedílnou součástí vzdělávacího systému, studenti pedagogických oborů na našich střediscích mohou získat zkušenosti i možnost výběru zaměření ve své profesi. Středisko informací a projektů garantuje a koordinuje studentské praxe a školní exkurze na našich střediscích.

V současné době spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK a vyššími odbornými školami zaměřenými na vzdělávání. Jsme fakultním zařízením PedF UK. Věříme, že provázanost škol a praxe nabízí možnosti profesního uplatnění studentům a zároveň stálou reflexi aktuální situace ve školách.