DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Centrum podpory nadání

Vážení pedagogové,
věnujte pozornost této informaci, která přináší další možnosti spolupráce nad rámec Středoškolské odborné činnosti.
Při DDM hl. m. Prahy vzniklo Centrum podpory nadání, jehož hlavním cílem a záměrem je v dlouhodobém horizontu vyhledávat, podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí ve spolupráci s jejich pedagogy i rodinami.

Co nabízíme pro žáky středních škol včetně víceletých gymnázií

 • Semináře a workshopy: Jak psát a obhájit práci SOČ, aktivity zaměřené na rozvoj rétorických dovedností
 • Konzultace s odborníky a pomoc při vedení prací SOČ
 • Služby psychologa zaměřené na kariérní poradenství a podporu při definování zájmu a mapování nadání

       

Více informací se můžete dozvědět na webu www.podporanadani.cz

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Nový divadelní kroužek

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa – lektoři hudebních kroužků Klubu Klamovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výletník pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Spektrum hlásí několik volných míst na táborech

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápisy do kroužků, zahájení pravidelné činnosti

  VÍCE INFORMACÍ