DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Studentská konference pro mladé talentyUniverzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve vás a vaše studenty k účasti na již VI. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena pro studenty středních škol z celé ČR se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku.

Studenti budou mít možnost na konferenci prezentovat výsledky své práce, které budou podle témat došlých příspěvků rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

Srdečně zveme k účasti vaše studenty, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i studenty, kteří jsou v některé oblasti aktivní a projevují o ni hlubší zájem. Žáci středních i základních škol spolu s jejich učiteli mají také možnost zúčastnit se konference jako pozorovatelé (bez příspěvku).

Bližší informace ke konferenci včetně šablony pro abstrakty, termínu pro zaslání abstraktů a přihlášek a kontaktní adresy naleznou zájemci na webové stránce: bravo.upce.cz.

Podobné články

Centrum podpory nadání
Vážení pedagogové, věnujte pozornost této informaci, která přináší další možnosti spolupráce nad rámec Středoškolské odborné činnosti. Při DDM hl. m. Prahy vzniklo Centrum podpory nadání, jehož hlavním cílem a záměrem je v dlouhodobém horizontu vyhledávat, podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí ve spolupráci s jejich pedagogy i rodinami. Co nabízíme pro žáky
Podzimní seminář v Brně
Podzimní seminář v Brně – organizuje Tomáš Doseděl ze Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. 7.–9. listopadu budeme pořádat seminář pro mírně pokročilé, kteří si SOČ již vyzkoušeli. Počítáme se třemi skupinami, z nichž jedna bude začátečnická. Pokud máte pokročilé studenty, o kterých již teď víte, že by se akce chtěli zúčastnit, mohou se přihlásit na tomto odkazu:
Centrum pro talentovanou mládež
Ve školním roce 2018/2019 vám Centrum pro talentovanou mládež nabízí možnosti, jak poskytnout dětem špičkové vzdělávání na mezinárodní úrovni a příležitosti, jak trávit čas s vrstevníky stejných zájmů.     5 sobot plných poznání, vzdělávání a zábavy. To jsou Objevitelské soboty, které pořádáme na Gymnáziu Nový PORG, Praha 4. Vaši