DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Celostátní kolo 40. ročníku SOČPražští studenti, kteří postoupili z krajského kola SOČ, jež se uskutečnilo letos v dubnu v DDM hl. m. Prahy, se umístili v celorepublikovém klání na 2. místě ze 14 krajů, první se umístil kraj Jihomoravský. Celorepublikové kolo proběhlo minulý víkend, 15.–17. června, v Olomouci.

Středoškolská odborná činnost je určena žákům všech typů středních škol, kteří chtějí změřit síly se svými vrstevníky a prokázat své znalosti a schopnosti v některém
z osmnácti vědních oborů. Podmínkou účasti v soutěži je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou žák předloží k odbornému posouzení a obhájí před odbornou porotou.

Letošní ročník byl jubilejní 40. Jak už z pořadového čísla vyplývá, jde o soutěž s dlouhodobou tradicí, která je za podpory krajů ČR vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantována Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT (NIDV), kromě dalších součástí především jeho oddělením Talentcentrum.

Pražští studenti dosáhli z 30 přihlášených prací v celostátním kole takovýchto výsledků:
1. místo: 3x, 2. místo: 2x, 3. místo: 2x, 4. místo: 6x, 5. místo: 5x, 6. místo: 2x, 8. místo: 2x,
9. místo: 2x, 10. místo: 1x, 11. místo: 1x, 12. místo: 3x a 14. místo: 1x

Jedná se o velmi dobré umístění a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci našeho kraje.

S dalšími se uvidíme opět příští rok v dubnu u příležitosti konání 41. ročníku krajského kola, které proběhne opět v Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy v Karlínském Spektru na Karlínském náměstí.

Za organizátory PaedDr. Blanka Spieglerová, spieglerova@ddmpraha.cz