DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnostSoutěž Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je určena žákům všech středních škol.
Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů.

Podmínkou je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je PaedDr. Blanka Spieglerová. Porotci SOČ důsledně kontrolují autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.
Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce, dále také Kodex účastníka, návod pro vyplnění přihlášky soutěžícími i organizátory.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.

Od nového školního roku 2018/19 startuje 41. ročník SOČ. Pokud budete potřebovat pomoci s hledáním tématu či s konzultací odborné práce, kontaktujte Blanku Spieglerovou, spieglerova@ddmpraha.cz, 777 706 525.

Aktuální informace, důležité termíny k 41. ročníku:
Školní garanty prosím o vyplnění návratky (pomůžete nám aktualizovat kontakty, na které budeme rozesílat průběžně informace) a její zaslání e-mailem na: spieglerova©dmpraha.cz

Konzultanti prací
V případě zájmu o konzultanty, odborníky z vysokých a středních škol, kontaktujte PaedDr. Blanku Spieglerovou.

27. 11. 2018 – Seminář SOČ “Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce“.
Od 9.00 do 13.15 hodin v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy (Divadelní sál), Karlínské nám. 7,  Praha 8. Pro studenty a pedagogy nabízíme zdarma seminář.
Přihlášku na seminář naleznete zde (vyplněnou zašlete e-mailem do 21. 11. 2018).
březen 2019 – Přihlášení elektronické práce. Žáci se musí nejprve přihlásit elektronicky (nejlépe do poloviny března) na www.soc.cz – přihlášení do soutěže.
29. 3. 2019 – Do tohoto termínu je třeba odevzdat 1 výtisk práce SOČ spolu s přihláškou potvrzenou školou a podepsanou autorem (či autory) na recepci Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. Karlínské nám. 7, Praha 8 (obdržíte potvrzení o převzetí). Lze zaslat i poštou na stejnou adresu.
29. 4. 2019 – Krajské kolo SOČ v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy