DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnostSoutěž Středoškolské odborné činnosti (dále SOČ) je určena žákům všech středních škol.
Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů.

Podmínkou je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je PaedDr. Blanka Spieglerová.

Porotci SOČ důsledně kontrolují autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.
Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce, dále také Kodex účastníka, návod pro vyplnění přihlášky soutěžícími i organizátory.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.

Letos se konal 40. ročník soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 228 osob (z toho 119 autorů prací a 46 odborných porotců) – proběhl již tradičně v Karlínském Spektru 23. 4. 2018. Děkujeme všem účastníkům a pedagogům za podporu svých žáků.

V rámci příprav na krajské kolo se konal 4hodinový seminář "Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce", který proběhl 21. 11. 2017 

Novinkou letošního ročníku byl intenzivní "Trénink prezentačních dovedností" pro žáky postupující na celostátní přehlídku do Olomouce (4. 6. 2018), který byl účastníky velmi dobře hodnocen.

Ve dnech 15.–17. 6. 2018 se pak konalo v Olomouci již zmiňované celostátní kolo SOČ, které bylo pro středoškoláky z Prahy vydařené, neboť se umístili na druhém místě z celé republiky v počtu úspěšných obhajob. Díky tomu budou z Prahy v následujícím ročníku postupovat do celostátní přehlídky dvě práce z každého oboru.

Od nového školního roku 2018/19 startuje 41. ročník SOČ. Pokud budete potřebovat pomoci s hledáním tématu či s konzultací odborné práce, kontaktujte Blanku Spieglerovou, spieglerova@ddmpraha.cz, 777 706 525.