DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

Soutěž Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je určena žákům všech středních škol.
Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů.

Podmínkou je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je PaedDr. Blanka Spieglerová. Porotci SOČ důsledně kontrolují autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.
Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce, dále také Kodex účastníka, návod pro vyplnění přihlášky soutěžícími i organizátory.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.

Od nového školního roku 2018/19 startuje 41. ročník SOČ. Pokud budete potřebovat pomoci s hledáním tématu či s konzultací odborné práce, kontaktujte Blanku Spieglerovou, spieglerova@ddmpraha.cz, 777 706 525.

Aktuální informace, důležité termíny k 41. ročníku:
Konzultanti prací
V případě zájmu o konzultanty, odborníky z vysokých a středních škol, kontaktujte PaedDr. Blanku Spieglerovou.

březen 2019 – Přihlášení elektronické práce. Žáci se musí nejprve přihlásit elektronicky (nejlépe do poloviny března) na www.soc.cz – přihlášení do soutěže.

29. 3. 2019 – Do tohoto termínu je třeba odevzdat 1 výtisk práce SOČ spolu s přihláškou potvrzenou školou a podepsanou autorem (či autory) na recepci Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. Karlínské nám. 7, Praha 8 (obdržíte potvrzení o převzetí). Lze zaslat i poštou na stejnou adresu.

17. 4. 2019 – Novinka: Příprava studentů na obhajoby v krajském kole pod vedením dvou zkušených lektorek (práce s hlasem, odbourání trémy, vlastní prezentace).
Od 14.00 do 17.00 hodin v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7,  Praha 8. Seminář je zdarma. Přihlášku na seminář naleznete zde (vyplněnou zašlete e-mailem na spieglerova©ddmpraha.cz do 10. 4. 2019).

29. 4. 2019 – Krajské kolo SOČ v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy na Karlínském nám. 7, Praha 8. Slavnostní zahájení se uskuteční v 9 hodin, poté budou probíhat veřejné obhajoby. Předpokládané ukončení včetně slavnostního vyhlášení výsledků všech oborů (po jednotlivých oborech) se uskuteční do 14.30 hodin. Hodnocení KK naleznete zde.

10. 6. 2019Příprava studentů (vítězů postupujících do ústředního kola) na obhajoby v celostátním kole pod vedením dvou zkušených lektorek (práce s hlasem, odbourání trémy, vlastní prezentace).
Od 14.00 do 17.00 hodin v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7,  Praha 8. Seminář je zdarma. Přihlášku na seminář naleznete zde (vyplněnou zašlete e-mailem na spieglerova©ddmpraha.cz do 5. 6. 2019).

14.–16. 6. 2019 – Celostátní přehlídka SOČ v Opavě. 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Pesto z medvědího česneku

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výuková videa Stanice techniků

  VÍCE INFORMACÍ
 • (Nejen) velikonoční vajíčkový kvíz

  VÍCE INFORMACÍ
 • Soutěž "Cesta kolem světa za 7 dní"

  VÍCE INFORMACÍ
 • A smutek utek (večerní čtení)

  VÍCE INFORMACÍ