DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

SOČ 2017