DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 PhDr. Soňa Rysová 

Vystudovala jsem kulturní antropologii na FF UK. V současné době pracuji pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR, což je specializovaná agentura OSN. Od roku 2012 se podílím se na integraci osob, kterým u nás byla udělena mezinárodní ochrana. Studentské soutěže SOČ se účastním už více než deset let a po celou dobu je pro mě setkání s lidmi, kteří prokazují své nadšení, zájem o široké spektrum témat a schopnost obhájit svůj názor před porotou i publikem, vždy velmi příjemným zážitkem.   

 JUDr. Boris Štefl 

Během své mnohaleté kariéry pracoval jako vyšetřovatel na Středočeské policii, později nastoupil na místo ředitele inspekce na Ministerstvu vnitra. Následně se věnoval soukromé advokátní praxi, ve které zůstal do současnosti. Do SOČ se jako porotce zapojil před několika lety a od samého počátku byl překvapen tím, kolik schopných studentů se do soutěže hlásí a jak zajímavá témata si vybírají. Proto doufá, že ani tento netradiční ročník nebude výjimkou.   

 Mgr. Štěpán Záhorský 

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK, obory Dějepis, Francouzský jazyk a Společenské vědy. Později jsem učil na základní škole a gymnáziu. V posledních letech se věnuji personalistice. Zaměřuji se na nábor, zprostředkování zaměstnání a kariérní poradenství. Jsem rád, že mohu zkušenosti ze vzdělávání využít k chápání další cesty a pomáhat dál v pracovním životě. V mládí a při studiu je našim největším úkolem poznávání sebe sama. Můžeme se tak dobře rozhodnout, jaké životní cíle si určovat a kam směřovat naše úsilí. Aby nás práce bavila, aby nám šla a naplňovala nás, musíme se dnes učit celý život. K tomu mě pomáhá také SOČ, již 10 let. Je skvělé, že tato iniciativa funguje a podporuje důležitou zkušeností rozvoj mladých. Hodně štěstí! 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLCE

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nemáte možnost doma chovat krokodýla, poníka, klokana či varana?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory 2022

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa v kurzu taoistických a jógových cvičení pro dospělé

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ