DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

16 – Historie Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 

Vyučuje na Ústavu světových dějin FF UK, kde je vedoucím semináře obecných a komparativních dějin, zároveň působí také na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a to na Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků. Ve své profesi se věnuje především kulturním a sociálním dějinám vědy, dějinám infrastruktury, urbánním dějinám či enviromentálním a globálním dějinám. Členem poroty SOČ je již víc než 10 let.  

 PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. 

Působím na Filozofické fakultě UK a na Univerzitě v Cambridge. Ve výzkumu se věnuji dějinám střední Evropy ve 20. století, zejména období druhé světové války a komunistické diktatury a z témat mě zajímá především sociální politika, nacionalismus, dějiny menšin, dějiny práce a ženská práva. Působení v porotě SOČ je pro mě milým připomenutím mé vlastní dávné účasti v soutěži. Považuji to také za příležitost poznat nové talenty, možná naše budoucí studenty, a mít možnost s nimi diskutovat pohledy na dějiny, které koneckonců jsou i pohledem na společnost současnou. 

 Mgr. Petra Procházková 

Po studiu Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem nastoupila do Národního muzea, na Oddělení starších českých dějin. Zaměřila jsem se na každodenní život českého venkova, a to především v oblasti Podkrkonoší. Soutěže SOČ se jako porotkyně účastním již deset let, pokaždé je to pro mě velice příjemné setkání jak s ostatními porotci, tak především se soutěžícími. Těší mě, že každým rokem úroveň prací stoupá a jsem ráda, že se tato akce, která podporuje vědecké snahy středoškoláků, stále těší zájmu studentů. I proto jsem po mateřské pauze s radostí nastoupila do týmu organizátorů krajského kola SOČ.   

 PhDr. Luděk Vondra 

Působil jako pedagog etiky, historie a českého jazyka na Univerzitě Karlově i na středních školách – např. na Střední policejní škole v Hrdlořezích. Jeho celoživotním koníčkem je řezbářství, pořádá pravidelné výstavy svých prací. V porotě SOČ zasedá od 90. let, je tak jedním z nejzkušenějších porotců, kteří se této středoškolské soutěže účastní. V letošním ročníku bude čestným členem poroty.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Známe téma letošní soutěže "Foto na šňůře"

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa v kroužcích Klubu Klamovka (únor – červen 2022)

  VÍCE INFORMACÍ
 • VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLCE

  VÍCE INFORMACÍ
 • Program na pololetní prázdniny pro děti od 6 do 11 let

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory 2022

  VÍCE INFORMACÍ