DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

02 – Fyzika

 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., působí na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.  
Odborně se věnuje především matematické logice, teorii čísel, vybraným numerickým metodám a historii matematiky, informatiky a astronomie. Od roku 2018 je předsedkyní Jednoty českých matematiků a fyziků. Je také aktivním členem České matematické společnosti a Společnosti pro kybernetiku a informatiku (odborné skupiny pro logiku, pravděpodobnost a usuzování).  
Je členem redakčního kruhu Československého časopisu pro fyziku. Rozhodnutím Mezinárodní astronomické unie byl na její počest pojmenován asteroid č. 58682 „Alenašolcová“. Cenou Josefa Hlávky za rok 2012 (1. cenu za vědeckou literaturu) byla oceněna (se spoluautory Křížek, M., Somer, L.) za knihu Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia Praha, 3. vyd. 2018. Mezi další činnosti patří i např. návrh a realizace výstavy „Experimentem k poznání“ v NTM Praha (1992–1994), za což obdržela medaili J. A. Komenského.  

 Doc. RNDr. Josef Benda, CSc.

Doc. RNDr. Josef Benda, CSc., je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v matematice získal titul docenta. Dlouhá léta působí na různých vysokých školách – ČVUT, Bankovní institut vysoká škola, Vysoká škola obchodní v Praze. Zaměřuje se především na matematickou analýzu, diferenciální rovnice, numerické etody a mechaniku tekutin. Je členem Jednoty českých matematiků a fyziků. V porotě SOČ zasedá od roku 2018. 

 RNDr. Michael Solar, CSc. 

Pracuje jako vědecký pracovník na pracovišti Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, zabývajícím se detektorovou technikou pro studium ionizujícího záření s využitím elektrostatického urychlovače typu Van de Graaff. Jako žák se pravidelně účastnil matematických a fyzikálních olympiád, na které SOČ svým přístupem navazují. V době jeho mládí taková příležitost nebyla. Jelikož donedávna přednášel a zkoušel fyziku pro studenty ČVUT, dovede porovnat a ocenit hloubku znalostí účastníků SOČ, kteří se na vstup na vysokou školu teprve připravují. 

 RNDr. Filip Křížek, Ph.D.

RNDr. Filip Křížek, Ph.D., je pracovníkem Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zabývá se výzkumem extrémních stavů jaderné hmoty, které vznikají ve srážkách jader urychlených na vysoké energie. Je členem mezinárodní kolaborace ALICE v CERN, kde vede pracovní skupinu zaměřenou na fyziku jetů. V hodnotící porotě SOČ působí od roku 2017. 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Volná místa v kroužcích šití

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktuální covidová opatření

  VÍCE INFORMACÍ
 • Známe téma letošní soutěže "Foto na šňůře"

  VÍCE INFORMACÍ