DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

04 – Biologie

 Mgr. Jan Kolář, Ph.D. 

Vystudoval experimentální biologii rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1993–2012 zkoumal v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR vliv délky dne, stresů a dalších faktorů kvetení rostlin. Od roku 2012 se profesionálně zabývá propagací a popularizací vědy – nejdříve na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2017 v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. SOČ se zúčastnil jako soutěžící v roce 1990. Od roku 2003 pak skoro každoročně působí co by porotce v pražském krajském kole. 

 Mgr. Et Mgr. Kristýna Sedláčková   

Na Přírodovědecké fakultě UK vystudovala zoologii se zaměřením na chování zvířat. Mimo své zaměstnání ve výzkumném ústavě pracuje již řadu let jako lektor kroužků a výukových programů ve Stanici přírodovědců. Hodnocení SOČ se věnuje posledních několik let a tuto činnost považuje za mimořádně smysluplnou a inspirující. 

 RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 

Vystudoval biologii se zaměřením na zoologii bezobratlých živočichů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích krátce pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny, kde se věnoval práci na edici Chráněná území ČR. Dále v tomto období mapoval biotopy ve středních Čechách v rámci Natura 2000, při kterém uplatnil svoje botanické znalosti. V současnosti pracuje v týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Zde se zabývá významem bezobratlých živočichů a cévnatých rostlin v zemědělství a v ochraně přírody. Jeho vědecká práce je zaměřena především na ekologii, etologii a taxonomii pavouků. V letech 2009–2010 získal PostDoc pozici na University of Akron v Ohiu, USA, kde se zabýval snovacími žlázami pavouků. V letech 2012–2013 získal PostDoc pozici na Universität Bern ve Švýcarsku, kde se zabýval taxonomií pavoučí čeledi Dysderidae. V letech 2018–2019 pobýval na Oklahoma State University v Oklahomě, USA. Několikrát krátkodobě pobýval na univerzitách v zahraničí, např. v Izraeli, Německu a ostrově Tenerife. Je předsedou České arachnologické společnosti, členem International Society of Arachnology, American Arachnological Society, redakční rady časopisu Živa. Publikoval okolo 100 vědeckých prací. Věnuje se popularizaci v odborných časopisech, televizi a rozhlase. V roce 2011 získal za studii vlivu pesticidů na vybrané aspekty biologie pavouků cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky. Na dvou mezinárodních arachnologických kongresech (Ghent, Belgie, 2004; São Paulo, Brazílie, 2007) získal ocenění za nejlepší přednášky. Mediální ohlas měl popis nového druhu pavouka, stepníka moravského, z území České republiky, a ve světě objev traumatické inseminace u pavoukovců. Pravidelně přednáší na univerzitách ČR a zároveň je školitelem studentů.
Soutěže SOČ se sám zúčastnil, v roce 1994 zvítězil v celostátním kole s prací Ekologie rostlinných druhů Thalictrum lucidum a Thalictrum flavum. I proto považuje SOČ za skvělou příležitost pro nadšené studenty, která baví a správným směrem posouvá jak je, tak porotce. 

 

 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa v kurzu taoistických a jógových cvičení pro dospělé

  VÍCE INFORMACÍ
 • Známe téma letošní soutěže "Foto na šňůře"

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktuální covidová opatření

  VÍCE INFORMACÍ