DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Co dělat v březnu – přihlásit se

Máte svou práci napsanou a připravenou k odevzdání? Pak už nezbývá nic jiného, než se přihlásit. Přihlášku musíte vyplnit v elektronické formě už do 15. března, ale nezapomeňte ani na tištěnou verzi, kterou odevzdáte i s jedním svázaným výtiskem soutěžní práce v Karlínském Spektru do 27. března.

Pro přihlášení vyplňte elektronický formulář přihlášky, vyplněnou přihlášku vytiskněte a nezapomeňte podepsat. Přihláška má tři části. Části A a B jsou určeny pro autora práce, část C pak vyplňuje organizátor SOČ, tedy školní a krajský garant. Přihlášku můžete vyplňovat postupně a libovolně přecházet z části A do B a zpět. I po odeslání přihlášky máte ještě deset dní na úpravy údajů, a to včetně úprav samotné práce či příloh. Po uplynutí této lhůty může do systému vstoupit pouze garant příslušného soutěžního kola.

V části A uvádíte základní identifikační údaje o soutěžícím a soutěžní práci. V případě více autorů vyplňte údaje o každém z nich. Do kolonky týkající se organizátora školního kola uveďte jméno a e-mail školního garanta, který pak obdrží přístupové heslo do elektronického systému a k vaší přihlášce.

Část B je určena pro strukturovanou anotaci soutěžní práce. Pokud jste se již účastnili nějaké studentské soutěže, uveďte to v kolonce Reference o autorovi/ech.

Po vyplnění přihlášky nahrajte práci včetně všech příloh a nezapomeňte, že tištěná a elektronická verze musí být totožná. Práci nahrávejte ve formátu PDF s doporučenou velikostí 10–15 MB. Pro zvukové záznamy volte formát MP3. Po nahrání souborů bude u textu práce a příloh uvedena informace o úspěšném uložení.Potvrďte správnost všech údajů a přihlášku odešlete. Následně obdržíte potvrzení o uložení přihlášky a referenční kód. Přihlášku vytiskněte, podepište a odevzdejte společně s prací organizátorovi soutěžního kola.

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • SEMÍNKOVNA

  VÍCE INFORMACÍ
 • Poslové jara

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zmrzlický kvíz č. 2

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ