DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Co dělat v dubnu – příprava na obhajobu

Obhajoba práce je pro mnohé soutěžící SOČ dokonce tím nejtěžším krokem, neboť se často jedná o první zkušenost s veřejným vystoupením před odborníky. Proto je důležité se připravit na její úspěšné zvládnutí.  

Pro obhajobu si připravte prezentaci, nejlépe v PowerPointu. Věnujte jí náležitou pozornost, může vám při veřejném vystoupení pomoci. Na prvním snímku uveďte název práce, jméno autora a název a adresu školy. Na dalším uveďte cíle práce, případně osnovu vašeho vystoupení. Dále pak dodržujte zásadu jeden snímek – jedno téma, zaměřte se především na svůj vlastní výzkum. Na předposledním snímku krátce shrňte výsledky, poslední snímek bývá poděkováním za pozornost.  

Pamatujte, že čas na ústní obhajobu je omezen na 10 minut, prezentace by proto měla být stručná a měla by pro vás být především vodítkem, podle kterého povedete svou řeč. Je vhodné text zpracovat do stručných bodů, delší texty svádí k doslovnému čtení, což nepůsobí vhodně. Velikost písma volte dostatečnou pro to, aby byl text čitelný pro celé publikum (min. 26 bodů). Nezapomeňte si celou prezentaci několikrát vyzkoušet.    

Obhajoba probíhá před odbornou porotou a přítomnou veřejností. K obhajobě vás podle předem daného rozpisu vyzve předseda poroty. Nezapomeňte oslovit porotu a posluchače, uveďte cíle vaší práce, případně postup, shrňte dosažené výsledky a závěrem poděkujte za pozornost. Mluvte jasně a hlasitě, snažte se udržovat kontakt s porotou i diváky. 

Po prezentaci následuje diskuse. Tu vede odborná porota především na základě písemné práce, dotazy ale mohou zaznít i z publika. Některé otázky a připomínky vám mohou připadat nepříjemné, snažte se ale nebrat si případnou kritiku osobně. Nebojte se přiznat, pokud něco nevíte, rady a doporučení se vám mohou hodit při další práci, proto za ně klidně poděkujte.  

Porota pak všechny práce ohodnotí, výsledky se dozvíte všichni společně při veřejném vyhlášení. Pokud vás zajímá, jak a proč porota vaši práci hodnotila, můžete využít příležitost a zkonzultovat vše s porotci. Pokud jste v soutěži uspěli, postoupíte do celostátního kola.  

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zájmové útvary online – na co se můžete těšit?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Další náměty na aktivity s dětmi

  VÍCE INFORMACÍ
 • NENÍ VYPLNĚNO

  VÍCE INFORMACÍ
 • Tvořivý kurz pro dospělé - ONLINE

  VÍCE INFORMACÍ