DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Informace pro studenty

SOČ – Středoškolská odborná činnost je vlastně takový “INKUBÁTOR”. Píšete ročníkovou nebo seminární práci? Zkuste ji přihlásit! 

VYZKOUŠÍTE SI: 

• Obhájit svůj projekt před veřejností a odbornou porotou 

• Prosadit se ve svém oboru i v konkurenci 

• Prezentovat svou práci a svůj názor, spolupracovat s odborníky 

POTŘEBUJETE: 

• Mít projekt a obhájit ho ve školním kole 

• Zjistit kritéria SOČ, přihlásit projekt do soutěže (oborů je 18) 

• Komunikovat s garantem SOČ 

• Připravit prezentaci a obhajobu své práce 

CO ZÍSKÁTE: 

• Zkušenost na vědecké úrovni 

• Výhodu při přijímacích zkouškách na VŠ 

• Možnosti postupu do celostátního kola 

• Příležitost odborného i profesního rozvoje 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:   

• 19. 11. 2019 – seminář “Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce”, zdarma 

• Elektronické přihlášení práce – nejpozději v první polovině března 2020 

• Odevzdání výtisku práce s přihláškou – do 27. 3. 2020  

• V týdnu před dubnovými obhajobami – seminář “Prezentační dovednosti”, zdarma 

• 20. 4. 2020 – Krajské kolo SOČ v Karlínském Spektru 

• 12.–14. 6. – celostátní přehlídka v Mostě

Každý rok se sejde mnoho zajímavých projektů, těšíme se na ročník 2020! 

Kateřina Špronglová
garantka krajského kola SOČ
spronglova@ddmpraha.cz
777 706 527 

Veškeré informace jsou dostupné na www.soc.cz, www.ddmpraha.cz/soc nebo při osobní konzultaci.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Tramvaj před Stanicí techniků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příspěvek na kroužek – Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten

  VÍCE INFORMACÍ
 • Poslové jara

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní představení Paměť jsme my 2020

  VÍCE INFORMACÍ