DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Školní kolo SOČ

K postupu do krajského kola je účast na školním kole SOČ povinná. Jak ale postupovat v případě, že ve vaší škole soutěž neprobíhá?  

Podmínkou je, že student musí svou práci veřejně obhájit. Nemusí se ale jednat o oficiální vystoupení, obhajoba může proběhnout i před třídou za přítomnosti pedagoga, nejlépe školního garanta SOČ, případně jeho kolegy z oboru, ve kterém student práci obhajuje.

Na základě kritérií, která jsou přesně popsána v brožuře SOČ, pak pedagog práci doporučí k dalšímu postupu do krajského kola. Školní garant soutěže pak v elektronickém systému SOČ postup potvrdí v části C přihlášky. Poté přihlášku vytiskne a vše stvrdí svým podpisem a razítkem školy.  

Po zvládnutí obhajoby ve školním kole je potřeba odevzdat práci a přihlášku do krajského kola. Přihláška se vyplňuje v elektronické podobě (část A+B) a zároveň se zde vkládá i elektronická verze práce. Tištěná verze práce se pak v jedné kopii odevzdá v Karlínském Spektru, kde probíhá i krajské kolo soutěže. Tištěná a elektronická verze práce se nesmí lišit.  

Také by vás mohlo zajímat:

  • Jízdárenské cviky

    VÍCE INFORMACÍ
  • Tramvaj před Stanicí techniků

    VÍCE INFORMACÍ
  • Nekrmte cizí koně

    VÍCE INFORMACÍ
  • A smutek utek (večerní čtení)

    VÍCE INFORMACÍ
  • Angličtina pro mladší – tvary

    VÍCE INFORMACÍ