DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Školní kolo krok za krokem

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit studenty v jejich vědecké činnosti a pomáhají průběhu SOČ na pozici školních garantů. Abychom vám tuto práci usnadnili, připravili jsme stručný přehled toho, co nás společně v tomto roce čeká. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme. 

· V průběhu školního roku:

Školní garant poskytuje informace studentům o průběhu soutěže (vše je přehledně zpracováno na www.soc.cz a na našich stránkách, nebo je možná osobní konzultace), může je motivovat, upozornit na formální stránku práce, na stanovené parametry, po dohodě se studentem může doporučit nebo zprostředkovat spolupráci s konzultantem (v rámci školy či externě). 

· Přihláška:  

Student/soutěžící přihlásí a nahraje svou práci a prezentaci do systému, (přes www.soc.cz) zadá email na školního garanta (do kolonky v přihlášce), tomu následně v emailu přijdou přístupové údaje do systému SOČ (viz www.soc.cz – “přihláška”) 
Soutěžící má přístup do části A + B přihlášky, do části C může vstoupit pouze školní garant. 

· Realizace školního kola SOČ online:  

Prezentace je formou video nahrávky, obhajoba ve formátu, na kterém se dohodnou participující na dané škole. Doporučujeme uspořádat obhajobu práce i v online formátu (počet porotců není předepsaný, ale doporučujeme nejméně dva), pro soutěžící je přínosné vyzkoušet si pohotové reagování na dotazy k jejich tématu. Pokud nebude možné uspořádat školní kolo prezenční formou, je možné obhajobu začlenit i v rámci distanční výuky, podmínkou je, aby soutěžící svou práci představil před veřejností (přítomnými studenty) a porotou (pedagog, pokud možno i školní garant).  

· Postup do krajského kola:  

Vítězné práce školního kola školní garant posune v systému do krajského kola, vytiskne a vyplní část přihlášky C a zašle poštou, faxem nebo (naskenované) e-mailem krajskému garantovi (K. Špronglová, DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8 nebo spronglova@ddmpraha.cz). V případě malého počtu přihlášených prací postupují ty, jejichž kvalitu vyhodnotí škola jako dostatečnou k postupu. Prosíme školní garanty, zda by po domluvě se studenty mohli odeslat kompletní tištěnou přihlášku (tedy části A, B i C), podepsanou soutěžícím i školním garantem. 

· Termín odevzdání přihlášek do krajského kola je nejpozději 31. 3. 2021, je proto dobré počítat s časovou rezervou pro uspořádání školního kola a zaslání přihlášky C školou. Protože je soutěž realizována distančně, není třeba dodávat tištěné práce

· Obhajoby v krajském kole se budou konat 26. 4. 2021 formou diskusního fóra, stejně jako v loňském roce 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Soutěž "Foto na šňůře" – hlasování

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 4. 1. 2021 do odvolání

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vrch Petřín

  VÍCE INFORMACÍ