DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Výsledková listina KK 43. ročník

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA 43. ROČNÍKU – PRAHA 

Vysvětlivky: 

(P) Práce postupují do celostátního kola.

(L) Práce navrženy k postupu do celostátního kola SOČ – poslední květnový týden bude studentům oznámen výsledek licitační porady.

(N) Práce nepostupuje do celostátního kola.

 

Obor 1 – Matematika a statistika 

 1. Jakub Vávra – Využití numerických metod při řešení příkladů nebeské mechaniky (P) 

 1. Oliver Bukovianský – Rekurentní vztahy a vzorce pro n-té členy pro determinanty z n-diagonálních symetrických Toeplitzových matic s prvky tvořenými kombinačními čísly a jinými vzory (P) 

 1. Diana Bergerová – Ramseyova teorie (L) 

 1. Šimon Vojtek – Vojtkova posloupnost (N) 

 1. Matyáš Pokorný –  Vykreslení elektrického pole matematickými metodami (N) 

Obor 2 – Fyzika 

 1. Marco Souza do Joode – Testování a kalibrace slunečního spektrometru (P) 

 1. Tereza Vitoušová – Měření orgánových dávek v antropomorfním fantomu ročního dítěte při skiagrafii (P) 

 1. Martina Lauerová – Měření elektronové teploty na tokamaku GOLEM elektrickými sondami (L) 

 1. Lukáš Frk – Teoretické studium geometrie hliníkových párů v zeolitech pomocí 27Al NMR (N) 

 1. Vojtěch Sporer – Větrný mlýn (N) 

 1. Jakub Barda – Trasování proteinu TAU (N) 

 1. Martin Švanda – Předpověď pohybu vody a vzduchu ve vodních raketách (N) 

 1. Barbora Pejšová – Teplotní zatížení nosných konstrukcí mostů (N) 

 1. Matěj Charousek – Metody odklonění asteroidu z kolizní dráhy se Zemí (N) 

Obor 3 – Chemie 

 1. Marek Beneš – Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu
  pomocí elektrochemických a spektroskopických metod (P) 

Obor 4 – Biologie 

 1. Anna Urushadze – Motorické učení u myšího VPA modelu autismu (P) 

 1. Anna Marie Smutná – Hledání genů ovlivňujících růst exkretorní buňky Caenorhabditis elegans (P) 

 1. Aleksandra Bajićová – Neurofyziologie paměti – Spolupráce hipokampu a neokortexu při tvorbě paměťové stopy 
  a jejím vybavování (L) 

 1. Adéla Grofová – Nejčastější dermatoglyf studentů Gymnázia Botičská v letech 2019–2020 (N) 

 1. Jan Doležal – Chov hadů (N) 

Obor 5 – Geologie a geografie 

V oboru č. 5 nebyla v tomto roce přihlášena žádná práce. 

Obor 6 Zdravotnictví 

 1. Ema Joudalová – Měření objemu orgánů in vitro a in vivo pomocí neinvazivních zobrazovacích metod (MRI, UZ) (P) 

 1. Petra Miškovičová – Příprava a analýza konjugátu CTX-DFO jako potenciálního nosiče v nukleární medicíně (P) 

 1. Alžběta Stýblová– Závislostvýskytuvrozenýchvývojovýchvadtrávicího traktu na věku matky a způsobu početí (L) 

 1. Hana Rojtová – Vliv objemu resekované tkáně odebrané během epileptochirurgického výkonu na pooperační outcome u pacientů s fokální kortikální dysplázií (N) 

 1. Alžběta Žilková – Informovanost o hormonální antikoncepci mezi žákyněmi gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť (N) 

 1. Veronika Rapcun – Infarkt (N) 

Obor 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 

 1. Klára Kolevská – Myxomatózní degenerace atrioventrikulárních chlopní v interní veterinární medicíně malých psů (P) 

 1. Adéla Macková – Účinky propolisu a jeho využití v medicíně (N) 

Obor 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí 

 1. Veronika Hanušová – Netopýři Prahy a jejich ochrana (P) 

 1. Tadeáš Vachek – Mapování a morfologická analýza populací koljušky tříostné na území Prahy a okolí (P) 

 1. Filip Engler – Rozklad polystyrenu moučnými červy (N) 

Obor 9 Strojírenství, hutnictví a doprava 

 1. Michal Trs – Autoblok realizovaný systémem Arduino (P) 

 1. Matěj Čech, Tomáš Javorský – Nekulatá kola (N) 

 1. Michael Jurča – Jevištní technika (N) 

Obor 10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

V oboru č. 10 nebyla v tomto roce přihlášena žádná práce. 

Obor 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů 

 1. Martin Kubíče – Asanace Žižkova – dokument o panelovém domě (P) 

 1. Jan Liška, Michal Beneš, Lukáš Jandus – Revitalizace panelového domu (P) 

 1. Adéla Kašparová – Rekonstrukce historické budovy v Ratibořských Horách (N) 

 1. Hana Suljić – Ekopasivní rodinný dům 21. století (N) 

Obor 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

 1. Vladimír Vávra – Videokurz a sbírka úloh pro předmět programování (P) 

 1. Oliver Morgan – Smartbag (P) 

Obor 13 – Ekonomika a řízení  

 1. Otakar Kořínek – Analýza dopadu pandemie COVID-19 na spotřebitelské výdaje v amerických okresech (P) 

 1. Vojtěch Maroul – Burza a její strategie (P) 

 1. Marek Havelka – Světové ekonomické krize a jejich spojitosti (L) 

 1. Adam Škvor – Příručka pro začínající investory na akciovém trhu (N) 

 1. Ariana Dolgopolova – Ekonomický nacionalismus v Evropské unii (N) 

 1. Jakub Bielčík – Centrální banky v boji s krizí COVID-19 (N) 

Obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

 1. Natálie Kikoťová – Krátkodobý a dlouhodobý efekt filmového násilí na agresivitu diváka (P) 

 1. Klára Předotová – Preference barev (P) 

 1. Barbora Kotuláková – Nevědomé faktory v reklamě a jejich působení na spotřebitele (L) 

 1. Tereza Broncová – Závislost kvality spánku na životním stylu u středoškolských studentů (N) 

 1. Michaela Janoušková – Analýza možných frustrací, deprivací a stresů pacientů s nespecifickými střevními záněty (N) 

 1. Ema Raiterová – Vybrané aspekty rozhodování studentů o budoucím povolání (N) 

Obor 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

 1. Šimon Bartoň – Překlad a rozbor vybraných básní ze sbírky "100 Gedichte" Tilla Lindemanna (P)

Obor 16 – Historie 

 1. Vojtěch Tabačík – Interpretace politických rozhodnutí Abrahama Lincolna a jeho zobrazení v němém filmu 20. století (P)  

 1. Vojtěch Zdobínský – Haitská revoluce (P) 

 1. Anne Mary Urbanová – Anne Franková (N) 

Obor 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

 1. Samuel Friedlaender – Identifikace a rozbor genderové nerovnosti ve volbách a na politické scéně České republiky (P) 

 1. Adam Hoško – Komparace prezidentských voleb v USA 2016 a 2020 (P) 

 1. Vojtěch Mančuška – Pojetí člověka ve filozofii Arthura Schopenhauera (L) 

Obor 18 Informatika 

 1. Teodor Machart – Automatizace platformy Autopen pomocí Computer vision (P) 

 1. Ivan Anikin – Implementace neuronových sítí v herních prostředích (P) 

 1. Patrik Němeček – DIRT (L) 

 1. Filip Havlík – Aplikace pro plánování rozvozů (N) 

 1. Mikhail Gvazava, Šimon Lukáč, Tomáš Vlach – ClickerBlitz (N) 

 

 

 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na letní tábory 2022

  VÍCE INFORMACÍ
 • VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ