DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Co dělat v listopadu – volba tématu SOČ

Prvním a hned tím nejdůležitějším krokem je volba tématu. Snažte se téma práce vybrat tak, aby vás bavilo a bylo i pro vás přínosné. Pokud zatím žádné nemáte, můžete se obrátit na své pedagogy nebo na garanta krajského kola, ti všichni vám mohou poradit nebo vás nasměrovat na některé (odborné) pracoviště. Také se můžete podívat na stránky SOČ, kde naleznete nabídku témat. Stejně tak je vhodné nalézt konzultanta, který vás může při zpracování tématu vést.  

Výběr tématu je pro úspěch práce stěžejní. Musí být natolik zajímavé, aby jeho výzkum přinesl nějaké nové poznatky a souvislosti, zároveň by ale nemělo být příliš široce specifikováno. Mezi časté nedostatky studentských prací patří právě to, že zvolí příliš obecné téma, které pak nejsou schopni v rozsahu SOČ zpracovat. Mnohem vhodnější je naopak vybrat nějaký konkrétní problém a tomu se podrobně věnovat.  

Při výběru tématu myslete na to, že se hodnotí i vlastní přínos, proto by nemělo být příliš vzdálené. Ve středoškolských podmínkách není samozřejmě možné dosáhnout stejných výsledků jako na předním vědeckém pracovišti. Je ale možné přinést vlastní pohled, jedinečný příběh nebo myšlenku.  

Hned v začátku si stanovte cíl, kterého má váš výzkum dosáhnout, případně hypotézu, kterou chcete potvrdit. Pomůže vám to pak při rozvržení a zpracování práce. Veškeré kroky, které během svého výzkumu podniknete, si zdokumentujte, všechny odkazy, literaturu, rozhovory, vědecké postupy a podobně, ušetříte si pak práci při sestavování seznamu literatury a zdrojů.  

Další informace spojené s výběrem tématu naleznete také na www.soc.cz

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • 100 jarních kilometrů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevíráme

  VÍCE INFORMACÍ
 • Kam s dětmi o prázdninách? Na naše příměstské tábory!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Květnové novinky

  VÍCE INFORMACÍ
Úspěšné krajské kolo SOČ 2021
Pražské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost bylo úspěšně zakončeno obhajobami studentských prací, letos opět v online formátu. Odborné poroty posoudily 65 prací v 18 oborech, 36 prací postupuje do celostátního kola. Výsledková listina je k nahlédnutí na www.ddmpraha.cz/soc. Děkujeme všem zúčastněným za inspirativní setkání!